Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování

Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování - Markéta Braun Kohlová | Replicamaglie.com

... racionalitě každodenního cestování ... Městská doprava | Knihy.ABZ.cz ... ... Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování ... Východiska výzkumu byla formulována na základě diskuse o tom, nakolik je možné každodenní volbu dopravního prostředku, a tedy značně rutinní chování, považovat za racionální a jako takové ho zkoumat. ... Cesty městem - Braun Kohlová Markéta . Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabýva ... Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování ... ... . Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Super Solidam Petram 15. 5. 2013 Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování. Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD., COŽP UK. Koreferát: Mgr. Michal ... Autor se v této knize, která už dnes patří k reprezentativním textům americké verze tzv. kritické sociologie, zabývá třemi základními problémy: vztahem biografie a historie, nezbytností základních strukturálních společenských přeměn jako předpokladu humanizace lidských osudů a faktem, že většina sociologických bádání se zabývá věcmi nepodstatnými. Přínos publikace „Cesty městem" o racionalitě každodenního cestování pro studenty dopravní specializace Autorka Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D touto knihou navazuje na svoji ... Cesty městem - Braun Kohlová Markéta - Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Tím prvním je, že jednotlivci ž Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2011, 544 s. [ URL "LM-91 Andrea Pokludová [ URL "LM-305.html "] Markéta Braun Kohlová: Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování. Sociologické na (SLON), Praha 2012, 283 s. 302 - Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování - Bran Kohlová Markéta Autorka se ve své knize zabývá otázkou vol...

INFORMACE

AUTOR
Markéta Braun Kohlová
DIMENZE
12,45 MB
NÁZEV SOUBORU
Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování.pdf

POPIS

Autorka se ve své knize zabývá otázkou volby dopravního prostředku, kterou považuje za zásadní v rámci studia mobility. Nachází dva důvody, proč se zabývat každodenním cestováním. Tím prvním je, že jednotlivci žijící v současné době ve velkých západních městech stráví cestováním velké množství času a vynaloží na ně mnoho finančních prostředků. Druhým důvodem jsou negativní dopady dopravy v podobě každodenního pohybu velkého množství jednotlivců na vzhled moderních měst a městské společnosti. Volba dopravního prostředku se v této knize zkoumá jak z perspektivy statistické, tak behaviorální. Kniha využívá závěry původního výzkumu realizovaného v letech 2008 a 2009 v českých městských aglomeracích. Východiska výzkumu byla formulována na základě diskuse o tom, nakolik je možné každodenní volbu dopravního prostředku, a tedy značně rutinní chování, považovat za racionální a jako takové ho zkoumat. Výzkum pak kombinoval kvalitativní a kvantitativní sociologickou analýzu. Co vysvětluje volbu dopravního prostředku, který lidé používají při pravidelných cestách po městě? Jakou roli při rozhodování jednotlivců hrají prostorové charakteristiky bydliště? Jak se volba dopravního prostředku liší u rezidentů center měst a suburbií?

Chcete si přečíst knihu?Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Markéta Braun Kohlová. Číst Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY