Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech

Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech - Martin Gaži, | Replicamaglie.com

... osvěty: Funkcionalistický sen v míru i za války ; Kulturní stavby za 2 ... Památková péče na Moravě - Monumentorum Moraviae tutela ... ... . světové války: Adaptace Národního domu a soutěže na kulturní a společenské domy ... Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Nemoáry: Grafomág 2. Čísla 3: Nekonečnost. Současné přístupy v historické epistemologii ... Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a ... ... . Čísla 3: Nekonečnost. Současné přístupy v historické epistemologii. Development and current principles of heritage conservation →; A Century of Heritage Preservation in the Czech Republic ; Heritage Unbound - 30 restorations in 30 years of democracy Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění, program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011-2015), projekt DF12P01OVV044: „Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Aargh! Výroční speciál. ... Co předcházelo životu v „Silech", podzemních mnohapatrových objektech, jediných místech na zeměkouli, kde mohou lidé přežít? ... Repro M. Gaži - J. Hansová, Svatyně za hradbami měst : Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech (2012), obálka a s. 305 Egon Schiele , Bouřková hora, detail olejomalby z roku 1910 Manfred HELLMICH / Zapojení českého Krušnohoří do projektového záměru „Montanregion Erzgebirge/Krušné hory - kulturní krajina UNESCO" ... 60 Kč. Detail Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Šebestiána z roku 1580 v opatské kapli premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce; ... Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Metodika vznikla v rámci řešení grantového projektu Dokumentace, ... Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Martin Gaži, Jarmila Hansová ... Martin Gaži — Jarmila Hansová: Svatyně za hradbami měst. Křížova hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. České Budějovice, Národní památkový ústav, územní pracoviště 2012. 367 stran. Ludmila Ourodová ‑ Hronková: Světecké obrazové cykly na jihu Čech. České Budějovice ... Martin Gáži - Jarmila Hansová: Svatyně za hradbami mest. Krizová hora u Čes-kého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. České Budějovice, Národní památkový ústav, územní pracoviště 2012. 367 stran. Ludmila Ourodová-Hronková: Svetecké obrazové tykly na jihu Čech. České In: Mihola, Jiří (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: MZM: 137-158. Gaži, Martin - Hansová, Jarmila: 2012 - Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. Martin Gaži-Jarmila Hansová, Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech 308-309 Zdeňka Prokopová Arena sancto-Joannea. Ústa ke sv. Janovi Nepomuckému=Píseker Bürger verehren den hl. Johannes von Nepomuk Svatyně za hradbami měst : Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech Český Krumlov - kaplnky kalvárie - sakrálna architektúra Český Krumlov kaplnky kalvárie Burachovič, Stanislav - Zeman, Lubomír Burachovič, Stanislav Brož., 322 s., obr. a fot. v textu, formát 158x230 mm. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. ISSN 0323-004X ISBN 978-80-87311-40-...

INFORMACE

AUTOR
Martin Gaži,
DIMENZE
7,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech.pdf

POPIS

Kniha interpretuje postupné proměny vztahu obyvatel středoevropských měst k prostoru za jeho hradbami na konci středověku a fenomén nárůstu obliby příměstských kostelů a kaplí v 17. a 18. století. Barokní svatyně, které byly většinou pravidelně navštěvovány ve zbožných procesích, stály v krajinně významných pozicích, buď na návrších jako ochrana města před nebezpečím všeho druhu (válka, epidemie, požáry), anebo při studánkách, které nabývaly proslulosti v léčení chorob. Často při nich byli usazeni poustevníci. Autoři knihu rozčlenili do tří celků, jejichž optika je metaforicky přirovnána k dalekohledu, brýlím a mikroskopu. První je srovnávací studií, pohybující se v širokých časových i prostorových souvislostech, druhá si všímá příměstských poutních míst 17. a 18. století v prostoru Prácheňského a Bechyňského kraje a třetí je detailní mikrohistorickou sondou do konkrétní společenské situace při vzniku a rozvoji kaple sv. Kříže na Křížové hoře (Kreutzberg) na městem Český Krumlov. Kniha je mj. doplněna edicí a překladem unikátní veršované historie českokrumlovského poutního místa od městského syndika Johanna Franze Tschernichena z roku 1710. Knihu vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu.

Chcete si přečíst knihu?Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Gaži,. Číst Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY