Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin

Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin - Jiří Kejř, | Replicamaglie.com

...né tituly od Masarykova univerzita máme skladem - prohlédněte si aktuální nabídku! Máme samé dobré knihy za dobré ceny Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin (2013) Vznik městského zřízení v českých zemích (1998) Z počátků české reformace; Žil jsem ve středověku (2012) Komentáře (0) Knihy (9) Diskuze (0) V bazaru (3) Hodnocení (3) Komentáře ... Zprávy z Prahy Jiří Pernes (výsledek hledání) | KOSMAS.cz ... ... . Dle kvality Předkládaný svazek přináší 24 rozprav a studií našeho předního právního historika, husitologa a kodikologa, které jsou průřezem jeho celoživotního díla a představují jeden ze základních vkladů do bibliografie kanonického práva a kodikologie. ... Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin ... texty z let ... KEJŘ, Jiří, Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin, Praha 2012. LEHOTSKÁ, Darina, Příručka diplomatiky, Bratislava 1972. MÄRC, Josef a kol., Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. Genderová tematika ve výuce dějepisu, Ústí nad Labem 2010. Pri jej spracovaní ... Řád svatého Silvestra - Wikipedie ... . ... Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin ... texty z let ... KEJŘ, Jiří, Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin, Praha 2012. LEHOTSKÁ, Darina, Příručka diplomatiky, Bratislava 1972. MÄRC, Josef a kol., Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. Genderová tematika ve výuce dějepisu, Ústí nad Labem 2010. Pri jej spracovaní vychádzal autor z archívneho výskumu vo fondoch slovenskej, českej i nemeckej proveniencie i širokého spektra prác historikov dotýkajúcich sa vývoja politického systému i režimu na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktoré vznikali od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Vybrané problémy právních dějin 1. Zborník príspevkov. Obsah: O.Bartoš: Vybrané ... Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Kniha prináša súbor kodikologických statí a. cena v predajni 13,76 € cena v e-shope 13,07 ... Monografie představuje ucelené historicko-právní dílo, zaměřené na analýzu dvou významných právních prostředků středověkého kanonického práva exceptio spolii a actio spolii, známých také jako "Remedia spolii", a jejich další vliv na vývoj církevního i světského práva. Jan Hus známý i neznámý. Kdo napsal knihu Jan Hus známý i neznámý? Autorem je Jiří Kejř. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Elektronická kniha zdarma ke stažení. ČBDB.cz - Databáze knih. dějin kanceláře staroměstské (vedle Václava Vojtíška též např. Alena Richterová a Jaroslava 1 VOJTÍŠEK, Václav. Manuály radní Nového Města pražského z let 1548 - 1553 a jejich písaři (Příspěvek k vývoji městských knih pražských). In: FIALA, Zdeněk (Ed.). Výbor rozprav a studií. Dějiny pražské právnické univerzity. Kdo napsal knihu Dějiny pražské právnické univerzity? Autorem je Jiří Kejř. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih....

INFORMACE

AUTOR
Jiří Kejř,
DIMENZE
11,55 MB
NÁZEV SOUBORU
Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin.pdf

POPIS

Předkládaný svazek přináší 24 rozprav a studií našeho předního právního historika, husitologa a kodikologa Doc. JUDr. Jiřího Kejře, DrSc., které jsou průřezem jeho celoživotního díla a představují jeden ze základních vkladů do bibliografie kanonického práva a kodikologie nejen v naší, ale i evropské odborné literatuře. Jednotlivé studie jsou řazeny chronologicky, s výjimkou čtyř článků, které tvoří souvislý celek a jsou výsledkem studijního pobytu v knihovně Corpus Christi College v Cambridgu. Nalezneme zderozpravy k základním rukopisným pramenům týkajících se disputací na pražské univerzitě i s nimi souvisejícími sbírkami kvestií. Dějin prvního století existence právnické fakulty pražské univerzity a jejích profesorů se týká i několik dalších příspěvků zařazených do připraveného souboru. Další skupina prací se zabývá rukopisným dochováním základních kanonicko-právních sbírek - dekretu Gratianova, Dekretálů Řehoře IX. a Klementin - dochovaných v našich knihovnách. S tím souvisí i komentáře k těmto sbírkám a profily významných kanonistů, jejichž texty jsou v našich sbírkách uloženy. Zcela základní jsou studie věnované summám confessorum a penitenciální literatuře, které jsou často objevné i v celoevropském kontextu. Pro zájemce z řad historiků, kteří nejsou specialisty v právních dějinách jsou cenné studie týkající se rozšíření kanonistických rukopisů v českých zemích a bilanční zpráva o příspěvku české kodikologie k právní historii. Celému výboru předchází zasvěcený úvod Kejřova kolegy prof. Pavla Spunara, zatímco přední evropský kanonista Martin Bertram zhodnotil Kejřův přínos do kanonického práva a právní historie vůbec.Na závěr je připojena úplná kodikologická bibliografie Kejřových prací, rejstřík citovaných rukopisů s místem jejich současného uložení, jmenný rejstřík seznam použitých zkratek, ediční poznámka a obsah. Odborníkům, studentům práva, historie a pomocných věd historických, ale i zájemcům z řad odborné veřejnosti se tak v poměrné úplnosti dostává do rukou soubor studií, které by pracně hledali v řadě časopisů a sborníků, z nichž řada je zahraničních, které by v našich knihovnách obtížně hledali, nebo jsou zcela nedostupné.

Chcete si přečíst knihu?Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Kejř,. Číst Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY