Střídavá péče o dítě: Zájem dítěte především

Střídavá péče o dítě: Zájem dítěte především - Tomáš Novák | Replicamaglie.com

... upírají práva druhému rodiči. Střídavá péče tak podle Ústavního soudu není vyžadována ve všech případech, kdy oba rodiče projeví o svěření dítěte do péče zájem ... Je střídavá péče v nejlepším zájmu dítěte? ... . Jde například o situace, v nichž by vzhledem ke specifickému zdravotnímu či psychickému stavu dítěte (např. pokud je dotčené dítě nervově labilní nebo má Aspergerův syndrom ... Střídavá péče proto nemůže být využívána jako forma „spravedlivého" podělení se o dítě mezi dvěma rodiči. Primární je zájem dítěte, který spočívá v trvalém naplňování životně důležitých potřeb dítěte jak těch psychických, tak i sociálních. Otázka je především, ja ... Formy péče o děti - Advokátní kancelář Kutnar a Kutnarová ... . Primární je zájem dítěte, který spočívá v trvalém naplňování životně důležitých potřeb dítěte jak těch psychických, tak i sociálních. Otázka je především, jaký druh střídání péče o dítě je nevhodný v jakém věku. Například naše soudy produkují rozsudky jménem republiky, podle kterých dvouleté - ano čtete správně - dítě, které mělo dva roky, muselo dvakrát týdně trávit čas u otce od 17:00 - 21:00 a jednou za čtrnáct dní od pátku do neděle. Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud dbá především na zájem dítěte a je povinen přihlížet k řadě kritérií. Střídavá péče a zvýhodnění to je hlavolam mzdových účetní. Střídavá péče rozvedených rodičů o potomky není věc jednoduchá, a to nejen pro děti a jejich rodiče, ale ve chvíli, kdy rodiče hodlají uplatnit daňové zvýhodnění, tak se zapotí i mzdové účetní.Není zde jednotný systém tohoto zvýhodnění. Zákon říká, že soud by měl rozhodnout o střídavé péči vždy, když jsou splněny podmínky (rodiče mají zájem, jsou schopni a ochotni zabezpečit všechny potřeby dítěte) a střídavá péče je v zájmu dítěte. Ústavní soud se zde snažil vypustit právě zájem dítěte a vyslovil, že střídavá péče by se měla ... Z toho plyne, že pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali kromě řádné péče o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, který vyžaduje prokázání ... "Z vývoje právní úpravy v zákoně o rodině i v novém občanském zákoníku plyne, že pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem a pokud oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, který vyžaduje ... Dle ust. § 906 OZ soud při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem naosobnost dítěte, jeho vlohy a schopnosti. Dále přihlíží k citové orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti rodičů, na stálost výchovného prostředí, na citové vazby dítěte k ... Péče o dítě po rozvodu a její úskalí / Hlavní autor: Novák, Tomáš, 1946- Vydáno: (2012) Rodičovské judo : dítě během rozvodového řízení / Hlavní autor: Novák, Tomáš, 1946- Vydáno: (2000)...

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Novák
DIMENZE
6,28 MB
NÁZEV SOUBORU
Střídavá péče o dítě: Zájem dítěte především.pdf

POPIS

Střídavá péče může být nejlepší ze všech špatných řešení vyplývajících z kontextu rodinného rozvratu. Samozřejmě má své chyby. Ve srovnání se společnou rodičovskou péčí v harmonické rodině je to jen náhražka. Ani na kvalitní protézu nelze klást stejné nároky jako na zdravou končetinu. Knížka je určena především potenciálním zájemcům o zmíněnou „protézu“. Vychází z praxe, chce odpovídat na konkrétní otázky. Hodlá jít alespoň částečně pod povrch různých frází, demaskovat mýty. Nechce fandit mužům ani ženám. Kniha je určena především rodičům, kteří mají děti ve střídavé péči. Využijí ji i psychologové, kteří pracují s rozvedenými rodinami, které praktikují tuto formu porozvodové péče o dítě. PhDr. Tomáš Novák vystudoval psychologii na FF MU v Brně. Působí v manželské poradně Centra sociálních služeb v Brně. Vyučuje na FSS a FF MU. Vydal řadu knih na téma mezilidských vztahů.

Chcete si přečíst knihu?Střídavá péče o dítě: Zájem dítěte především ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Novák. Číst Střídavá péče o dítě: Zájem dítěte především Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY