Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví - Vladimír Kebza | Replicamaglie.com

... je bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek přísně zakázáno ... Livia Stvrtecka - Psycholog ve zdravotnictví - Institut ... ... . 2.19.32 psycholog ve zdravotnictvÍ, klinickÝ psycholog Psycholog v 11. platové třídě Provádění specifických činností v oblast péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky pod odborným dohledem klinického psychologa. Psycholog pracující v jiném typu zařízení (nemající zdravotnický char ... Seznam vzdělávacích akcí - Klinická psychologie - katedra ... ... . Psycholog pracující v jiném typu zařízení (nemající zdravotnický charakter), který absolvováním kurzu chce získat znalosti a přehled v oboru klinické psychologie. Rozsah kurzu: Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je jeden rok. Všichni, kdo vystudovali jednooborové pětileté magisterské studium psychologie a začali studovat v akademickém roce 2008/2009 a dříve, mohou být zařazeni do specializačního vzdělávání a AKK Psycholog ve zdravotnictví si dokončit v jeho průběhu. Klinický psycholog je absolvent magisterského jednooborového studia psychologie, který musel nejprve vykonat akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, aby se mohl stát zdravotníkem a vstoupit do zdravotnictví. Psycholog 2,0 úvazky; Z toho minimálně 1,0 úvazku klinický psycholog, který splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ... Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické části závěrečným kolokviem před zkušební komisí. Otázky položené studujícím budou ověřovat získané znalosti ze všech modulů teoretické části. Opakování neúspěšně vykonaného kolokvia je možné ... Lékařská psychologie ve zdravotnictví Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě... Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného ... Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného ... Učební text Psycholog ve z...

INFORMACE

AUTOR
Vladimír Kebza
DIMENZE
12,94 MB
NÁZEV SOUBORU
Psycholog ve zdravotnictví.pdf

POPIS

Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie. Publikace je výsledkem spolupráce desetičlenného autorského týmu lékařů a psychologů a přináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a řízení zdravotní péče, o úloze a významu zdravotní politiky a představuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu české populace včetně srovnání těchto trendů na úrovni mezinárodní. Další část publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporučení při poskytování první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Pozornost je také věnována požadavkům kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt přehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou částí publikace je představení základů farmakologie, jež seznámí psychology s účinky léčivých látek a léčivých přípravků na lidský organismus včetně otázek lékových interakcí, klasifikace léčiv a možných nežádoucích účinků. Další pasáž publikace je věnována možnostem psychologického ovlivnění zdravotního stavu, představuje východiska a hlavní koncepce změn chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principů podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupů založených na důkazech (evidence-based). Důraz je kladen i na etické otázky psychologické práce ve zdravotnictví, které představují počátky a rozvoj etických úvah v psychologii. Publikace přináší přehled etických kodexů, uvádí Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a Metakodex psychologické etiky Evropské federace psychologických asociací (EFPA). V závěru se pozornost autorů obrací k vymezení podmínek, průběhu a výsledků zdravotnické praxe, jejíž absolvování je součástí kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Chcete si přečíst knihu?Psycholog ve zdravotnictví ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír Kebza. Číst Psycholog ve zdravotnictví Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY