Ošetřovatelství v neurologii

Ošetřovatelství v neurologii - Zuzana Slezáková | Replicamaglie.com

...záková 167x240_hart_Inzerce_SK_odborna ... Kniha osetrovatelstvi levně | Blesk zboží ... .indd 1 19.6.14 9:18 9788024 748689 ISBN 978-80-247-4868-9 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 0 5 5 3 9 V neurologii je zařazena charakteristika oboru spolu s nejčastějšími onemocněními, příčinami, příznaky a léčbou. Z diagnóz je vybrána ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií, cévní mozkovou příhodou, Alzheimerovou demencí, Parkinsonovou chorobou, vertebroalgickým a lumboischiadickým syndromem. Publikace vystihuje specifičnost oše ... PDF Hodnotící škály jako součást ošetřovatelské dokumentace ... . Publikace vystihuje specifičnost ošetřovatelství v neurologii s důrazem na užití metody ošetřovatelského procesu. Vznikla s cílem přispět k prohloubení poznatků o ošetřování pacientů s neurologickým onemocněním, ale i ke změně myšlení a postojů sester a tím i ke zvýšení kvality ošetřovatelské praxe. Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře s ošetřovatelským procesem v ošetřovatelství v neurologii. Koncepčně je rozdělena do tří částí: problematika ošetřovatelského procesu, holistický trend ošetřovatelství založeného na důkazech pomocí vybraných hodnoticích a měřicích škál, které pomáhají sestrám objektivizovat údaje o pacientovi, a ošetřovatelská ... 7. Ošetřovatelství v neurologii. Realizace. Ošetřovatelský tým zajišťuje, realizuje a deleguje naplánované intervence, zaznamenává je do ošetřovatelsk...

INFORMACE

AUTOR
Zuzana Slezáková
DIMENZE
12,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Ošetřovatelství v neurologii.pdf

POPIS

Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře s ošetřovatelským procesem v ošetřovatelství v neurologii. Koncepčně je rozdělena do tří částí: problematika ošetřovatelského procesu, holistický trend ošetřovatelství založeného na důkazech pomocí vybraných hodnoticích a měřicích škál, které pomáhají sestrám objektivizovat údaje o pacientovi, a ošetřovatelská péče při vybraných neurologických onemocněních metodou ošetřovatelského procesu. Konkrétně se zabývá ošetřovatelskou péčí při vybraných nemocech mozku, záchvatovitých nervových onemocněních, nervově-svalových onemocněních, při nemocech postihujících míchu, periferní nervový systém, při bolestech hlavy, poruchách spánku a neurózách. Kniha také uvádí ošetřovatelské postupy při vybraných diagnostických a terapeutických výkonech a vyšetřeních. Monografie zohledňuje nejnovější trendy ošetřovatelské péče o neurologické pacienty ve sféře primární, sekundární a terciární prevence.

Chcete si přečíst knihu?Ošetřovatelství v neurologii ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zuzana Slezáková. Číst Ošetřovatelství v neurologii Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY