Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé

Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé - Josef Šebek | Replicamaglie.com

....) Syntetická práce předního amerického literárního a kulturního historika židovského původu se zabývá vznikem a transformacemi Ameriky jako kulturního symbolu ... Josef Šebek | Martinus ... . Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé - Josef Šebek . Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé. V letech 2016 - 2018 byl členem výzkumného týmu (ÚČL AV ČR) zaobírající se tématem Literár ... Literatura a sociálno Bourdieu, Williams a jejich ... ... . Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé. V letech 2016 - 2018 byl členem výzkumného týmu (ÚČL AV ČR) zaobírající se tématem Literární komunikace ve světle „média". Literatura a sociálno - Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé ......

INFORMACE

AUTOR
Josef Šebek
DIMENZE
3,46 MB
NÁZEV SOUBORU
Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé.pdf

POPIS

Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje jako komplementární modely: teorie literárního pole počítá s existencí relativně autonomního mikrosvěta literatury, zatímco kulturní materialismus vychází z přesvědčení o plném začlenění literárního textu do široce chápaného sociálna. Pojednána je nejprve Bourdieuova teorie literárního pole a současné postbourdieuovské přístupy (Viala, Boschettiová, Dubois, Sapirová, Casanova, Lahire, Meizoz, Lagasnerie), které autor využívá ke kritice této teorie z její vnitřní perspektivy. Poté se věnuje kulturnímu materialismu: základním pojmům Williamsovy teorie kultury a literatury a dále Alanu Sinfieldovi, u něhož se problematika posouvá do roviny sexuální disidence, a vzniká tak pozoruhodná varianta literárních queer studií. Závěr tvoří kritická komparace obou směrů literárněvědného myšlení, soustředící se na otázky historicity, textu jako události, singularity, produkce a recepce, problém formy a sebereflexivitu bádání.

Chcete si přečíst knihu?Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Šebek. Číst Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY