Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi - Tomáš Veselý | Replicamaglie.com

... byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu ... Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka ... ... . Náhrada škody dle zákona č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. škoda způsobená nezákonným rozhodnutím; škoda způsobená nesprávným úředním postupem 2.2.1 Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (§ 2920-2922) - str. 62 2.2.2 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ... Náhrada škody - Ondřejová ... .2.1 Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (§ 2920-2922) - str. 62 2.2.2 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (§ 2923) - str. 65 2.2.3 Škoda z provozní činnosti a na nemovité věci (§ 2924) - str. 67 2.2.4 Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925) - str. 69 NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) DLE (N)OZ (89/2012 Sb.) JUDr. Klára Kořínková, Ph.D. ... odpovědnost nezletilých, kdo zanedbal dohled, odpovídá společně R44/74 § 2923 - škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi - culpa in eligendo ZVL. SKUTK. PODST. -ŠKODA Z PROVOZNÍ ČINNOSTI § 2924 - Kdo provozuje závod nebo jiné ... § 2923 - Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi § 2924 - Škoda z provozní činnosti § 2925 - Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným § 2926 - Škoda na nemovité věci Škoda z provozu dopravních prostředků (§ 2927 - § 2932) +-§ 2927 § 2928 § 2929 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi Ptát se řemeslníků na pojištění se vyplatí, působí škody i za statisíce 25. listopadu 2016 Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání § 2920 (1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu. Náhrada škody po ubytovateli nepřizpůsobivé osoby ... který upravuje odpovědnost za škodu způsobenou osobou s nebezpečnými vlastnostmi: "Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném ... Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a nerozdílně s ním nahradí škodu ti, kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli. § 2923 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi Náhrada škody v pracovně právních vztazích Kapitola 3 Zvláštní případy náhrady škody i. Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání ii. Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi iii. Škoda z provozní činnosti iv. Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným v. Škoda na nemovité ......

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Veselý
DIMENZE
7,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Veselý. Číst Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY