Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou

Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou - Zdeňka Chocholoušková, | Replicamaglie.com

...hu mezi obecnou a oborovou didaktikou - Zdeňka Chocholoušková ... Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou ... ... . Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru. 1. Vysvětlete vztah mezi obecnou didaktikou, oborovou didaktikou a předmětovou didaktikou. 2. Definujte didaktiku praktického vyučování a objasněte její postavení v systému pedagogických věd. 3. Vysvětlete, jaká je náplň předmětu praktické činnosti na základní škole a jak je Didaktika biologie je jedním zoborů pedagogiky, vědy o výchově. Zabývá se obsahem vzdělávání a procesem vyučování a- ... didaktika - ABZ.cz: slovník cizích slov ... . Zabývá se obsahem vzdělávání a procesem vyučování a- učení. Vychá zí z obecné didaktiky a rozpracovává její jednotlivé aspekty sohledem na jeden vyučovací předmět - biologii. Je to interdisciplinární obor mezi pedagogikou (obecnou didaktikou) a ... Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky: Pavel Kopeček Pavel Krákora Gabriela Cingelová - Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou: Zdeňka Chocholoušková Lenka Hajerová Műllerová - Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, díl I ... Fotografie ve výuce přírodních věd: co smíme, co se sluší? Fatima Cvrčková: Význam práce s fotografickým materiálem (ať z vlastní produkce učitele či… detail: 4: RECENZE - Zdeňka Chocholoušková, Lenka Hajerová Műllerová: Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. Lubomír Hrouda: detail Vydavatelství ZČU. 172 likes. Vydavatelství ZČU nabízí studentům i široké veřejnosti k zakoupení odborné publikace, učební texty a skripta pracovníků Západočeské univerzity v Plzni. CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 280 s. ISBN: 978-80-261-0846-7 Detail publikace JELÍNKOVÁ, B., ZACHOVÁ, M. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole - inspirace z Norska i pro české základní ... Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou DNA jako občanský průkaz ......

INFORMACE

AUTOR
Zdeňka Chocholoušková,
DIMENZE
11,28 MB
NÁZEV SOUBORU
Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou.pdf

POPIS

Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli „čemu a jak vyučovat“. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami, které pevně stojí na oborových základech. Úvahy autorek vedou od obecné didaktiky k oborovým didaktikám, resp. k didaktice biologie, a zároveň i nazpátek – od oborových poznatků biologie k obecné didaktice. Chce-li didaktika biologie své učitele účinně podporovat, potřebuje zvládat vztahy mezi teoretickým poznáním a praktickým jednáním učitele a jeho žáků. To znamená propojovat abstraktní obecnou úroveň myšlení s reálnými aktivitami ve výuce, a tak překonávat panující mezery mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami. Uvedené požadavky zřetelně vedou k intenzivnější komunikaci a spolupráci nejenom ve vertikálním směru (mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami), ale současně ve směru horizontálním (mezi oborovými didaktikami navzájem ke společným zobecněním). To je jediná efektivní cesta i k účinnější spolupráci mezi teorií v didaktice a vzdělávací praxí.

Chcete si přečíst knihu?Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zdeňka Chocholoušková,. Číst Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY