Plazi - Fauna ČR

Plazi - Fauna ČR - Jiří Moravec, | Replicamaglie.com

...eti letech třetí, doplněné a přepracované vydání svazku Ptáci 1 (řády vrubozobí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni a veslonozí), tentokrát již zaměřené jen na území České republiky ... Knihy o chovu hadů | Knihy Dobrovský ... . Svět zvířat VII - Obojživelníci, plazi 1999; Fauna ČR. Plazi - Reptilia 2015; Obojživelníci a plazi České republiky 2019; A monograph of the genus Pogonostoma 2007; všech 8 knih autora. Kniha Fauna ČR. Plazi - Reptilia je v Oblast rozšíření. Ještěrka zední se vyskytuje v západní, střední a jižní Evropě a její oblast rozšíření zasahuje až do západní Asie.Ve střední Evropě žije především na Slovens ... Fauna Česka - Wikipedie ... . Kniha Fauna ČR. Plazi - Reptilia je v Oblast rozšíření. Ještěrka zední se vyskytuje v západní, střední a jižní Evropě a její oblast rozšíření zasahuje až do západní Asie.Ve střední Evropě žije především na Slovensku a v Maďarsku, v ČR je k zastižení pouze na dvou lokalitách a to ve Štramberském krasu (350-500 m n. m.) v obci Štramberk.Jedná se o stabilní populaci asi 150 jedinců v ... práve preto som sa pýtal na odchov v ČR S tím odchovem je to hodně špatně.Jedná se především o odchovy, u kterých importovaná samice nakladla vejce.Jinak se k nám dovážejí hlavně Aheatuly (Asie a Indonesie). A Oxybelisky(Amerika) jak ty píšeš ty jsem snad u nás zatím neviděl....

INFORMACE

AUTOR
Jiří Moravec,
DIMENZE
6,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Plazi - Fauna ČR.pdf

POPIS

Publikace navazuje na předcházející svazek z řady Fauna (Fauna ČSFR Plazi – Reptilia, Academia 1992). Jedná se však o nové zpracování dostupných informací o fauně plazů u nás. Kniha shrnuje dosavadní poznatky o taxonomii, morfologii a biologii všech druhů našich plazů. Důraz je kladen na shromáždění maximálního množství dat týkajících se populací plazů z území České republiky a jejich interpretaci v kontextu dalších informací, které jsou k dispozici z jiných částí areálů rozšíření jednotlivých druhů. Zařazena jsou i konkrétní morfologická data vybraných sérií našich plazů uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zhodnocení výskytu plazů na našem území a vypracování aktuálním map rozšíření všech druhů. Samostatná kapitola pojednává o nepůvodních druzích plazů žijících na území České republiky. Nechybí charakteristiky čeledí a rodů ani klíč k určení jednotlivých druhů. Kniha přináší navíc první ucelené zpracování informací o parazitech našich plazů.

Chcete si přečíst knihu?Plazi - Fauna ČR ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Moravec,. Číst Plazi - Fauna ČR Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY