Laskavý průvodce po sociálních dávkách

Laskavý průvodce po sociálních dávkách - Libuše Čeledová, | Replicamaglie.com

...i lékařské posudkové služby pro účely ... Laskavý průvodce po sociálních dávkách Čeledová Libuše ... ... ... O Červenáčkovi eBook Zdar jak sviňa: bez těchto hlášek v Brně nepřežiješ eBook Zápisky o válce galské eBook Křížové výpravy eBook Dcery Kambodže eBook Pán se stará eBook Zarua - ztracené město eBook Je ráno eBook Laskavý průvodce po sociálních dávkách eBook. SOUVISEJÍCÍ KNIHY Laskavý průvodce po sociálních dávkách - Rostislav Čevela, Libuše Čeledová ... Autorské dvojici Libuši Čeledové a Ros ... Laskavý průvodce po sociálních dávkách. (eBook, 2019 ... ... ... Autorské dvojici Libuši Čeledové a Rostislavu Čevelovi se podařila zajímavá a potřebná publikace pro odbornou i laickou veřejnost: Laskavý průvodce po sociálních dávkách, vydalo nakladatelství Karolinum 2019. Kniha nabízí nejen orientaci, ale praktické řešení situací. Laskavý průvodce po sociálních dávkách Čeledová Libuše - Čevela Rostislav . Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro účely přiznání těchto dávek. Laskavý průvodce po sociálních dávkách. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4410-3. 45 - 46 s. Podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. d) zákona o nemocenském pojištění je zaměstnavatel povinen vést evidenci o svých zaměstnancích účastných pojištění, která musí pro účely ... Doporučení, aby podmínka opakované dopravy za úhradu byla po dobu nouzového stavu a omezujících opatření považována za splněnou, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí i pro řízení, která probíhají (tj. byla podána žádost, ale ještě nebylo rozhodnuto). - Laskavý průvodce po sociálních dávkách, Karolinum 2019, 1.vyd. MACH J. - Medicínské právo Co a jak, Galén 2015. STŘEDA L., HÁNA K. - eHealth a telemedicína, Grada 2016. Harrison´s Principles of Internal Medicine, Twentieth Edition (Vol. 1 & Vol. 2) - Průvodce sociálními dávkami. Lidé často nevědí, na jaké příspěvky či pomůcky mají nárok. Změnit to chtějí autoři knihy Laskavý průvodce po sociálních dávkách, která byla na konferenci prezentována. „Systém je složitý a je obtížné se v něm vyznat. Navíc se neustále mění. Trávit čas knihou Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky! Na našem webu chytrabudoucnost.cz najdete knihu Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte! Jan Hutař Knižní novinky: Laskavý průvodce po sociálních dávkách; Děkujeme našim partnerům Podpořte nás . Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. ... Hostem únorového diskuzního semináře sdružení Občan byla ředitelka Lékového průvodce, PhDr. Ivana Plechatá. ... invalidita a závislost na různých sociálních dávkách. ... po 10 letech u 50 % a 90 % po 30 letech od stanovení diagnózy 1. Návrat z invalidity zpět do pracovního procesu je přitom velmi obtížný....

INFORMACE

AUTOR
Libuše Čeledová,
DIMENZE
12,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Laskavý průvodce po sociálních dávkách.pdf

POPIS

Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a posuzování zdravotního stavu lékaři lékařské posudkové služby pro účely přiznání těchto dávek.Čtenáři získají nejen aktuální poznatky o posudkové problematice, ale naleznou zde i užitečné praktické rady jak postupovat při žádostech o prodloužení nemocenské, o invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či průkaz osoby zdravotně postižené. Kniha je bohatě ilustrovaná, kresby svým humorem pomáhají čtenáři orientovat se v textu.Závěry posudkových lékařů mají významný dopad na zdraví a pohodu člověka v bio-psycho-sociálním kontextu posuzované osoby. Kniha by měla přispět k rozhodnutí čtenářů, zda v případě zhoršení zdravotního stavu mají či nemají požádat o některou z dávek ze systému sociálního zabezpečení, a prakticky je celým procesem řízení o dávku provést. Hlavním úkolem publikace je přiblížit běžnému čtenáři komplikovaný úřednický, především posudkově-medicínský jazyk.Přestože je publikace primárně koncipovaná pro širší veřejnost, poskytne potřebné informace studentům lékařských fakult, ale také praktickým lékařům ve specializační přípravě i zkušeným lékařům v praxi. Naleznou v ní spolehlivého rádce pro svoji každodenní praxi, která je těsně svázána také s problematikou činnosti lékařské posudkové služby.

Chcete si přečíst knihu?Laskavý průvodce po sociálních dávkách ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Libuše Čeledová,. Číst Laskavý průvodce po sociálních dávkách Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY