Křížové výpravy

Křížové výpravy - Antony Bridge | Replicamaglie.com

...ture is not available right now. Please try again later ... Křížové výpravy - poutě nebo svaté války? - Khanova škola ... . Na křížové výpravy se evropští křesťané vydávali ve 12. a 13. století. Naše představa kruciát jako kolonizačních cest s náboženským nádechem není zcela správná. Popíšeme první čtyři výpravy a zjistíme, která byla úspěšná, která dobře míněná ale se strašlivými následky a která byla jednoduše šílená. Křížové nebo křižácké výpravy, starším vý ... Husitské války - Wikipedie ... . Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci (latinsky crucesignati). Křížové výpravy však měly těžké důsledky pro lidové vrstvy (ožebračení, smrt, zhoršení svého postavení). Vojenský význam křížových výprav nebyl veliký, snad až první na použití některých nových zbraní, např. samostřílů. Křížové výpravy byly v podstatě reakcí na muslimskou invazi na území, které bylo původně obýváno hlavně křesťany. Mezi lety 200 a 900 našeho letopočtu byla území Izraele, Egypta, Sýrie a Turecka obývána převážně křesťanským obyvatelstvem. Jakmile došlo k vzestupu islámu, muslimové tato území přepadli a ... Za křížové výpravy (postaru - kruciáty) byly považovány vojenské výpravy (nejen) do Svaté země, vyhlašovány papežem. Jejich účelem mělo být šíření křesťanské víry a opětovné navrácení všech svatých míst, jež byly dříve dobyty nevěřícími, do rukou církve a evropského lidu obecně. Přesto se ... Křížové výpravy byly války, které vyhlašovali papežové ve jménu křesťanství. Jejich původním cílem bylo dobytí Jeruzaléma a Svaté země. Přes všechny krutosti přispěly i k vzájemnému poznání odlišných kultur a způsobu života křesťanů a muslimů. VELÍMSKÝ, Tomáš a kol. Křížové výpravy: ppt: pdf . Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov. Projekty . Školní projekt EU. Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Křížové výpravy. Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy, vyhlašované papežem za účelem boje proti nevěřícím.Za ty byli ve středověku považováni nejen pohané, ale také muslimové a kacíři. Účastníci křížových výprav, křižáci, byli označeni znamením kříže (odtud jejich pojmenování) a používali ......

INFORMACE

AUTOR
Antony Bridge
DIMENZE
5,16 MB
NÁZEV SOUBORU
Křížové výpravy.pdf

POPIS

Křížové výpravy k Božímu hrobu představují nesporně jedno z nejpoutavějších témat středověkých dějin. Jsou současně krutým dějinným dramatem i romantickým dobrodružným románem dvou staletí bojů o Svatou zemi; krvavým příběhem o Turcích a Řecích, Arabech a assasinech, Egypťanech a Francích, Mongolech a mamlúcích, vraždících se navzájem ve jménu božím. Vystupují v něm legendární hrdinové a válečníci jako Richard Lví srdce, Saladin, Fridrich Barbarossa nebo Čingischán. Tento podivuhodný příběh nás zavede mezi křižáky v jejich nových královstvích na Blízkém východě, kde budují mohutné impozantní hrady a zároveň rychle přebírají dosud nepoznaný přepych svých nepřátel: lázně, koberce, koření, jižní ovoce. Najdeme zde čtivé a historicky věrné vylíčení událostí a vychutnáme i epickou kvalitu příběhu od vynikajícího umělce a vypravěče.

Chcete si přečíst knihu?Křížové výpravy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Antony Bridge. Číst Křížové výpravy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY