Sídliště Ďáblice

Sídliště Ďáblice - Irena Lehkoživová, | Replicamaglie.com

... Na Slovance, objekty čp.1956, 1957, 1958 ... Popular Videos - Ďáblice & Trains - YouTube ... ... Sídliště Ďáblice. 1,008 likes · 27 talking about this. Připravovaná kniha o sídlišti Ďáblice DALŠÍ POSTUP (aktualizováno 3. ledna 2020) Vážení obyvatelé sídliště Ďáblice, jistě vám neuniklo, že kolem návrhu územní studie se v průběhu roku 2019 vedla spousta diskuzí - jak v rámci participativního plánování například při prezentaci v kulturním domě Ládví, tak i následně na jednáních Zastupitelstva hl. m. Prahy a v rámci tzv. pracovní skupin ... Sídliště Ďáblice není žádná králíkárna | Blesk.cz ... . m. Prahy a v rámci tzv. pracovní skupiny ... Cílem publikace Sídliště Ďáblice, která v těchto dnech míří do prodeje, je zvýšit povědomí o tomto unikátním pražském sídlišti a upozornit na umělecky cenné památky mimo centrum města. „Když někdo mluví hanlivě o sídlištích, tak to nechápu. Kobylisy - Sídliště Ďáblice Last update: 02. 10. 2019 15:40 | Print od 20:20 dne 8.10.2019 do 4:20 dne 9.10.2019. Vážení cestující, z důvodu prací na výhybce a trolejovém vedení dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:. 10. změna trasy: SÍDLIŠTĚ ŘEPY -…-Kobylisy - Březiněveská - Líbeznická - VOZOVNA KOBYLISY Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi. Ondřej je mimo jiné jedním z členů tvůrčího týmu, který vytvářel knihu Sídliště Ďáblice - architektura pro lidi. Coby odborník a pamětník přispěl jednak svými postřehy, také i vzpomínkami na dobu, kdy sídliště vznikalo. Mezi pražskými sídlišti patří dlouhodobě mezi úzký výčet těch „nej". Sídliště Ďáblice vznikalo v letech 1968 až 1975 a architekt Ondřej Tuček (44) měl dvoje štěstí v jednom. Nejenže sídliště navrhoval jeho dědeček Viktor Tuček (†69), ale Ondřej na něm dokonce vyrůstal a plným právem i dnes může říkat: Tady jsem doma. Sídliště Ďáblice vzniklo jako součást rozsáhlého projektu Severního Města ze 60. let minulého století. Souměstí Prosek, Ďáblice, Kobylisy a Bohnice mělo zajistit bydlení celkem pro 120 tisíc nových obyvatel. „Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna. Věřím, že společně s městkou částí Praha 8 a obyvateli sídliště Ďáblice se nám podaří nalézt to nejlepší možné řešení," řekla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky. Sídliště Ďáblice má ve "vnitrobloku" několik hřišť, čtyři školky a cyklostezku. | Foto: Magdaléna Medková Podobně jako tetris i "paneláky" vytváří jakousi jednoduchou skládačku, jejíž součástí je několik hektarů zeleně a bývalá obchodní centra. "To jsou asi nejvíc palčivá mí...

INFORMACE

AUTOR
Irena Lehkoživová,
DIMENZE
5,38 MB
NÁZEV SOUBORU
Sídliště Ďáblice.pdf

POPIS

Kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi je věnována jednomu z nejhodnotnějších a nejkrásnějších sídlišť v České republice. Vznikla z popudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v jeho okolí žijí a oceňují jej pro jeho přetrvávající kvality. Ke spolupráci na této knize byli přizváni odborníci v oboru historie umění, architektury, památkové péče, krajinné architektury a také potomci hlavního architekta Viktora Tučka. Kniha popisuje architektonickou soutěž, postupný vývoj návrhu a náročnost dotažení koncepce do plánované podoby navzdory omezení v době vzniku. Dále se zaměřuje na urbanistickou a architektonickou hodnotu tohoto souboru, řešení zeleně a ojedinělý počet výtvarných děl v celém areálu sídliště. Závěrečná kapitola textové části se věnuje srovnání Ďáblic s několika dalšími soubory a možným předlohám a vzorům nejen u nás, ale i v zahraničí, na něž mohli jejich tvůrci navázat. Do knihy jsou také zakomponovány vzpomínky obyvatel a pamětníků výstavby a prvního zabydlování sídliště. Ty byly sesbírány formou rozhovorů a zachycují subjektivní pohled jednotlivých osob. Cílem je zaznamenat, jak bylo sídliště vnímáno očima lidí, kteří zde vyrůstali a vychovávali své děti. Poslední část tvoří medailony vybraných autorů, kteří se podíleli na urbanistické a architektonické podobě Ďáblic, a přehled většiny typů obytných a občanských staveb. Kniha o sídlišti Ďáblice je určená široké i odborné veřejnosti. Smyslem publikace je obeznámit čtenáře s tímto výjimečným obytným souborem, posílit povědomí o tomto pražském sídlišti a obrátit pozornost na kvalitní a umělecky cenné památky mimo centrum města. Díky svým odborným textům naváže na několik spřízněných projektů z poslední doby (Paneláci, Sídliště Solidarita, Sídliště Kladno-Rozdělov) a přispěje tak k probíhající diskusi o sídlištní výstavbě a s tím souvisejícím kulturním dědictvím. Autoři: Irena Lehkoživová (ed.), Josef Platil (ed.), Ondřej Tuček (ed.) Rozhovory: Alena Pechátová Texty: Marie Jelínková, Tomáš Řepa, Hana Řepková, Rostislav Švácha, Ondřej Tuček, Karel Veselý Grafický design Petra Roubalová & Matěj Hanauer Jazyková redakce Irena Hlinková Překlad resumé Martin Tharp

Chcete si přečíst knihu?Sídliště Ďáblice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Irena Lehkoživová,. Číst Sídliště Ďáblice Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY