Mystika a vzdor: Ty tichý křiku

Mystika a vzdor: Ty tichý křiku - Dorothee Sölle | Replicamaglie.com

...přijde čas, v němž přestane veliký ... Září 2015 - Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v ... ... ... V dětském věku může být období vzdoru vážným problémem. Jak se s ním vyrovnat nastiňuje následující ukázka. Paní Marie vypráví: „Kamarádka mě vždycky varovala před dětským věkem vzdoru. Já jsem si to u našeho Filípka nedovedla vůbec představit!" Zamyslí se: „A najednou, bylo to někdy kolem jeho druhých narozenin, doslova ze dne na den začal: […] „A tak ty věže bravná, bašto dcery Sionské, až k tobě přijde, přijde, pravím, panování první." (Mi 4,8) Tehdy nastane doba, kterou pr ... Mystika a vzdor dorothee solle | Sleviste.cz ... ." (Mi 4,8) Tehdy nastane doba, kterou praví věřící toužebně vyhlíželi od chvíle, kdy plamenný meč vyhnal první lidský pár z ráje, doba vykoupení těch, „což jím dobyto jest" (Ef 1,14). Reakce křiku a pláče jsou silné a dlouhé. Předškolní věk - psychomotorická instabilita. Často je třeba OŠD. Snadný vznik napětí, vede k opozici, vzdoru. Ve škole - potíže od počátku, mohou vést až k agresivitě, záškoláctví, toulání. Dospívající - rychlá reakce na vnější podnět, reakce neprochází hlavou Odpor a vzdor se staly mou pevnou součástí. Jenže ten vzdor se rozšiřoval na vše kolem mě. A já pak byla podezíravá i vůči lidem, kteří mě nechtěli nikam dotlačit. Bála jsem se manipulace i tam, kde nebyla. A vzdorovala i proti tomu, co bylo v můj prospěch....

INFORMACE

AUTOR
Dorothee Sölle
DIMENZE
5,89 MB
NÁZEV SOUBORU
Mystika a vzdor: Ty tichý křiku.pdf

POPIS

Německá protestantská theoložka a spisovatelka Dorothee Sölle (1929-2003) patří k nejvýraznějším osobnostem německého duchovního života. Zasazovala se o sociální spravedlnost, aktivně se angažovala v mírovém hnutí, upozorňovala na theologické souvislosti ekologických katastrof. Patří mezi představitelky theologie osvobození a feministické theologie. Oproti patriarchálnímu obrazu omnipotentního, kontrolujícího a vladařského Boha zdůrazňovala křesťanské propojení Boha se znevýhodněnými a trpícími. Křížem, na němž dnes trpí Kristus – Božství spojené s lidstvím –, je podle ní konzumní společnost orientovaná na zisk. V době ekologických katastrof je spolu s Ním křižováno i veškeré stvoření. Křesťané se proto mají politicky angažovat: ne jako spojenci mocných tohoto světa, ale jako hlas těch, kdo jsou různými způsoby umlčováni. Právě tyto její vý¬zvy vyvolávají dodnes kontroverze.Dílo Mystika a vzdor představuje odvážný projekt „demokratizace mystiky“ pro náboženský život v sekulárním a pluralitním světě. Sölle v něm vychází z předpokladu, že mystika není oblastí pro lidi vyvolené či zvláštně disponované. Je to možnost každého člověka, takřka všelidská konstanta. Jejím vnějším projevem nemusí být stažení ze světa, ale naopak schopnost vidět Nevýslovné v různých a nečekaně se objevujících tvářích.

Chcete si přečíst knihu?Mystika a vzdor: Ty tichý křiku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dorothee Sölle. Číst Mystika a vzdor: Ty tichý křiku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY