Zákon o státní službě a zákony související: Komentář

Zákon o státní službě a zákony související: Komentář - Miroslav Bělecký | Replicamaglie.com

...ějších předpisů, a další související zákony ... Služební zákon / Zákon o státní službě v platném znění ... . Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. VI zákona č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, byl novelizován tzv. lustrační zákon ve vztahu ke službě představených, ukterých je dalším předpokladem nezbytným ke jmenování na služební místo představeného „ikdyž se zákon o předpokladech vyplývajících z tzv ... Hledáte Zákon o státní službě: Komentář o ... 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě ... ... Hledáte Zákon o státní službě: Komentář od Jan Pichrt? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR Zakon o statni sluzbe. Nalezeno: 375 produktů. BizBooks Vyznejte se v zákoně o státní službě - Srozumitelný výklad zákona pro všechny státní zaměstnance a zájemce o vstup do státní služby - Tereza Erényi, Diana Kantorová, Daniel Vejsada . Výklad ... (2) Údaj uvedený v § 181 odst. 1 a 2 zapisuje do příslušné součásti informačního systému o státní službě příslušný služební orgán. Údaj uvedený v § 181 odst. 3 a 4 zapisuje do příslušné součásti informačního systému o státní službě ten, kdo organizuje úřednickou zkoušku. Zákon o státní službě - Co čeká státní zaměstnance? Nový zákon o státní službě, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 234/2014 Sb. (dále jen „zákon o státní službě"), který nabyl účinnosti k 1.1.2015, je novou komplexní úpravou poměrů mezi státními zaměstnanci (úředníky) a správními úřady[1]. Účinnost předchozího zákona z roku 2002 (tzv ... Zákon o státní službě a zákony související ... Přidat komentář. Autor a jeho další knihy. Miroslav Bělecký česká. Zákon o státní službě a zákony související 2015; Pitaval hříšných chlípník ... Zákon o státní službě - Služební předpis. Služební předpis § 11 (1) Služební předpis stanoví organizační věci služby. (2) Služební předpis se vydává písemně. (3) Služební předpis je pro státního zaměstnance závazný; služební předpis je závazný i pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 a pro osobu ve služebním ... BusinessCenter.cz » Zákony » Zákon o státní službě » ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o státní službě - ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Předpis č. 234/2014 Sb. Domů Zákony Služební zákon / Zákon o státní službě v ... Linkedin. Print. Email. Zákon o státní službě / Služební zákon - Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě / Služební zákon - Zákon č. 234/2014 Sb. ... Vedoucí služebního úřadu řídí činnosti související se zajišťováním organizačních ... Vládní novela zákona o státní službě a zákona o zahraniční službě. Vláda dne 14. března 2018 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů. § 206 Zrušuje se: 1. Zákon č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů. 2. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 3. Zákon č. 281/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě ... Zákon o státní službě - HLAVA III - ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ Předpis č. 234/2014 Sb. Znění od 1. 5. 425 Kč Zákon o státní službě - Kottnauer Antonínzpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, vzdělávání, odměňování, převod dosavadních zaměstnanců atd. Zákon o státní statistické službě je zákon č. 89/1995 Sb., který upravuje státní statistickou službu. Zajišťuje právní rámec pro činnost Českého statistického úřadu.. Statistická služba ve smyslu tohoto zákona zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a ... Státní tajemník, § 15 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb., porovnání znění k 6.11.2014 Po odchodu státního tajemníka Tomáše Prouzy bude ř...

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Bělecký
DIMENZE
4,47 MB
NÁZEV SOUBORU
Zákon o státní službě a zákony související: Komentář.pdf

POPIS

Přináší úplné znění zákona o státní službě po Nálezu Ústavního soudu s doprovodným komentářem k jednotlivým ustanovením, vysvětlující poznámky k aplikaci a mnohde i relevantní judikaturu. V Příloze jsou vybraná ustanovení správního řádu, která budou v řízení ve věcech služby nejčastěji používána. Kniha obsahuje výklad definic, pojmů a nových institutů, vztahujících se k veřejnoprávní úpravě služebního poměru státních zaměstnanců zařazených ve služebních úřadech, dále problematiky organizačních věcí služby a správy služebních vztahů, aplikace správního řádu a rovněž se zaměřuje i na otázky tvorby služebních předpisů. Základ publikace tvoří bližší výklad právní úpravy služby státních zaměstnanců: ? řízení a rozhodování ve věcech státní služby ? omezení některých práv a povinnosti státních zaměstnanců ? kárné odpovědnosti a kárného řízení ? výběrová řízení na služební místa a jednací řád výběrové komise ? podmínek výkonu služby a dalších aktuálních otázek pro personálně-právní praxi ? vybraná ustanovení správního řádu Součástí knihy je rovněž bližší seznámení s obsahem právních předpisů, vydaných k provedení zákona o státní službě a jejich dopadem do aplikační praxe. Pro koho je publikace určena: Pro státní zaměstnance působící na úseku řízení lidských zdrojů, právníky a další odborníky ministerstev, ústředních správních úřadů a jiných služebních úřadů. Jest zpracována formou přístupnou pro všechny státní zaměstnance, tak i pro zájemce o otázky veřejnoprávní úpravy státní služby, například z hlediska volby jejich povolání a výkonu služby v některém z oborů státní služby.

Chcete si přečíst knihu?Zákon o státní službě a zákony související: Komentář ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Bělecký. Číst Zákon o státní službě a zákony související: Komentář Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY