Neurologie

Neurologie - Evžen Růžička | Replicamaglie.com

...of business and neurobiology. neurology [noo͡-rol´o-je] the branch of health science that deals with the nervous system, both normal and in disease ... Neurology ... . adj., adj neurolog´ic. clinical neurology that especially concerned with the diagnosis and treatment of disorders of the nervous system. neu·rol·o·gy (nū-rol'ŏ-jē), The branch of medical science concerned with the various ... 13400 E. Shea Blvd. Scottsdale, AZ 85259. Phone: 480-301-8000. Mayo Clinic Neurology and Neurosurgery. 4500 San Pablo Road. Jacksonville, FL 32224. Phone: 904-953-0856 ... Neurologie - Wikipedia ... . Scottsdale, AZ 85259. Phone: 480-301-8000. Mayo Clinic Neurology and Neurosurgery. 4500 San Pablo Road. Jacksonville, FL 32224. Phone: 904-953-0856. Mayo Clinic Adult Neurology and Neurosurgery. 200 First St. SW. Rochester, MN 55905. Phone: 507-284-2111. Choose Mayo Clinic. Mayo Clinic neurologists and neurosurgeons, both ... Examene tehnice în neurologie Examenul lichidului cefalo-rahidian . Lichidul cefalo-rahidian (sau: cerebro-spinal) se obține prin rahicenteză , cel mai adesea prin puncție lombară , în cazuri speciale prin puncție sub-occipitală sau cisternală (metodă introdusă de neuropsihiatrul român Alexandru Obregia ) Neurologie (z řeckého νεῦρον, neuron, "nervy" a -λογία, -logie, „-věda) je lékařský obor zabývající se studiem onemocnění a poruch nervové soustavy především na organickém podkladě. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech problému centrální, periferní a autonomní nervové soustavy. Lékař tohoto oboru se nazývá neurolog/neuroložka. Die Neurologie (von altgriech...

INFORMACE

AUTOR
Evžen Růžička
DIMENZE
9,73 MB
NÁZEV SOUBORU
Neurologie.pdf

POPIS

Obor neurologie zaznamenal v posledních letech obrovský rozvoj. To se odráží i ve výuce studentů medicíny a vyžaduje nové přístupy, jež jsou zohledněny v učebnici neurologie od Evžena Růžičky a kolektivu. Učebnice se skládá ze dvou hlavních částí, obecné a speciální. Obecná část obsahuje i oddíl neurologické vyšetření a pomocná vyšetření. Text má logické členění a je bohatě doplněn obrázky, schématy, grafy a tabulkami, jež činí učebnici velmi srozumitelnou pro studenty medicíny. Zvláště jsou zvýrazněny vitální informace, které nesmí student přehlédnout, a každá speciální kapitola má navíc v závěru shrnutí nejdůležitějších bodů. Přínosem učebnice je praktický přístup k obecné neurologii. Základní poznatky oboru se samozřejmě nemění, ale v učebnici jsou podány s ohledem na využití v každodenní praxi. Výklad přitom postupuje od příznaků, které lékař na pacientovi vidí, přes návod, jak je má vyšetřit a interpretovat, až k úvaze o postižení struktur nervového systému a volbě vhodných pomocných vyšetření k odhalení příčiny. Učebnice rovněž přináší nové členění a definice některých syndromů, které se v průběhu let změnily a jejichž poznání je důležité pro pochopení speciální neurologie. Jednotlivé kapitoly ve speciální části jsou napsány předními odborníky ze šesti českých lékařských fakult. To je zárukou, že čtenáři získají nejaktuálnější informace o jednotlivých neurologických onemocněních, od klinického obrazu přes diagnostiku a diferenciální diagnostiku až po léčbu. Učebnice je přitom koncipována tak, aby se student neučil pouze jednotlivá onemocnění, ale aby se naučil přemýšlet, čeho si v praxi všímat, co nesmí přehlédnout, jak indikovat pomocná vyšetření a co od nich může očekávat. Cílem je, aby absolvent lékařské fakulty získal základní přehled o neurologických onemocněních, uměl rozpoznat základní chorobné příznaky a dokázal neurologického pacienta správně vyšetřit a nasměrovat v každodenní praxi kteréhokoli medicínského oboru.

Chcete si přečíst knihu?Neurologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Evžen Růžička. Číst Neurologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY