Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti

Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti - Petr Lupač | Replicamaglie.com

...e základním opěrným bodem pro stanovení závažnosti digitální propasti ... Management v informacni spolecnosti kariera trenink a ... ... . Autor vysvětluje, že vztah je symbiotický ... Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu (nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat) v současné společnosti znevýhodněni či zda jim v blízké době hrozí riziko sociálního vyloučení. Text nejdříve čtenáře seznamuje se základními argumenty, vývojem a n ... Za hranice digitální propasti | Dumknihy.cz - knihy po ... ... . Text nejdříve čtenáře seznamuje se základními argumenty, vývojem a nejvlivnější verzí teorie ... Nerovnost v informační společnosti Autor: Petr Lupač Cílem publikace je objasnit vztah mezi informační společností a digitální propastí (sociální nerovnost, která vyplývá z rozdílných možností přístupu k informačním a komunikačním ... [13] LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. ISBN 978-80-7419-231-9. Elektronická média v informační společnosti. Votobia. 9 Panoptikon. Povinná literatura: ANDREJEVIC, M. (2004) "The webcam subculture and the digital enclosure" in: Couldry, ... LUPAČ, P. (2015) Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Slon. Kontakty: globalizace médií, síťová informační společnost. Podkladová literatura: Lupač, P. (2016). Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: SLON, s. 39-58 NEBO Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society. The British journal of sociology, 51(1), 5-24. 4 LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-231-9. Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. ISBN 978-80-7419-231-9. Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. 6 LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), î ì í ñ. Informační studia a knihovnictv ... LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti : nerovnost v informační společnosti. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 260 stran. ISBN 9788074192319. ... Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů ... Management v informacni spolecnosti kariera trenink a rozvoj dovednosti Sylvie Lairová: Trénink paměti - Principy, metody a cvičení pro… Cena 197 Kč Detail Kniha Petra Lupače Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat, v současné společnosti znevýhodněni, či zda jim hrozí v blízké době riziko sociálního vyloučení. Za hranice digitální propasti nerovnost v informační společnosti by Petr Lupa ... Studie se zabývá bariérami ve vzdělávání dospělých v České republice. Přestože zdejší vzdělávací politika považuje odstraňování bariér k celoživotnímu učení za jeden ze svých hlavních cílů, na základě dat z empirického šetření ukazujeme, že je ve své snaze neúspěšná. Posílení digitální gramotnosti, elektronických dovedností a začlenění do informační společnosti. V Bruselu dne 13. července 2011. STANOVISKO. Evropského hospodá...

INFORMACE

AUTOR
Petr Lupač
DIMENZE
9,95 MB
NÁZEV SOUBORU
Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti.pdf

POPIS

Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu (nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat) v současné společnosti znevýhodněni či zda jim v blízké době hrozí riziko sociálního vyloučení. Text nejdříve čtenáře seznamuje se základními argumenty, vývojem a nejvlivnější verzí teorie informační společnosti, která je základním opěrným bodem pro stanovení závažnosti digitální propasti. Autor vysvětluje, že vztah je symbiotický: zpochybnění digitální propasti by zpětně zproblematizovalo teorii informační společnosti a z ní odvozené informační politiky. Věnuje se tedy dále tomu, jak je digitální propast zkoumána a jaké jsou argumenty pro její společenskou relevanci. V této části čtenář nalezne jednak aktuální data o českém i globálním rozšíření a užívání Internetu a jednak stručné představení teorií a konceptů, s nimiž je výzkum digitální propasti provázán. Na základě zjištěných nedostatků dominujícího teoretického modelu pak autor navrhuje model alternativní, který dokáže lépe odpovědět na základní otázky výzkumu digitální propasti. Kniha je uzavřena promýšlením důsledků nové perspektivy pro teorii i politiku informační společnosti. Kniha je určena především odborníkům a studentům, jejichž práce či obor studia se dotýká Internetu, a dále i těm, kteří přicházejí do styku se státní informační politikou. Kdo a jak používá Internet? Je neužívání iracionální? Je dnes člověk bez Internetu vyloučen ze společnosti? Kdo vytváří naši závislost na Internetu a proč? Proč je představa digitální generace zavádějící? Konstruují sociální vědy realitu informační společnosti? Zvětšuje se digitální propast? A jak by k ní měl přistoupit stát?

Chcete si přečíst knihu?Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Lupač. Číst Za hranice digitální propasti: Nerovnost v informační společnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY