Události: Faksimile kolážovaného sešitu

Události: Faksimile kolážovaného sešitu - Jan Hanč | Replicamaglie.com

...prózy. Události - faksimile kolážovaného sešitu ... U zavěšené knihy — Česká televize ... . Příběh Edice Expedice Na pozadí jednotlivých autentických událostí z osobního života obyčejných Rusů vyvstává obraz politicky složité doby. Pro českého čtenáře je kniha poutavým čtením zejména díky pohledu Rusů na vzájemné vztahy a zlomové historické události... Události - Faksimile kolážovaného sešitu - Faksimile kolážovaného sešitu - Jan Hanč . Unikátní faksimile dopisu-koláže-úšklebku nej ... faksimile* | Srovnanicen.cz ... . Unikátní faksimile dopisu-koláže-úšklebku nejznámějšího „outsidera" české literatury, který svým neokázalým pojetím tvorby velmi výrazně ovlivnil řadů autorů 2. poloviny 20. století. Výzkum moderního rodinného podnikání má jednoznačné chronologické vymezení: začíná v první polovině 19. století a končí v případě německožidovských firem (například Petschkové) nacistickou okupací českých zemí, u německojazyčných firem (například Ringhofferové) s koncem druhé světové války, a v případě nacionálně českých a slovenských firem po ... Literatura, to není žádné vznešené umění, kolem něhož se musí nábožně našlapovat. V literárním týdeníku nejen o knižních novinkách to takhle vnímají moderátoři Petr Vizina a Jiří Podzimek Události. Faksimile kolážovaného sešitu Hanč Jan. Unikátní faksimile dopisu-koláže-úšklebku nejznámějšího "outsidera" české...-10% 350,-315,- 1-2 ks. Události Hanč Jan. Deníkové dílo Jana Hanče patří k nejvýznamnějším knihám v poválečné české literatuře. ... Hanč, Jan: Události. Faksimile rukopisného sešitu Autor článku: Lucie Malá - 8. 7. 2014 recenze. Nová edice Hančových Událostí obsahuje kromě faksimile Hančova sešitu i přepis rukopisného textu na okraji stránek a průvodní text Michaela Špirita, ve kterém je popsán příběh vydávání díla a naznačen i jeho ... K typografii obálky jsem pak použil Hančův podškrtnutý nápis „události", který je součástí kolážovaného sešitu ze začátku šedesátých let. Jméno-podpis „jan hanč" jsem vytvořil sám, na základě podškrtnutého titulu. Hančovo podškrtnutí-linka pak procházelo celým svazkem a iniciovalo jednotlivé oddíly. Literární týdeník ASAP hledá knihy, jež přežijí přítomný čas. Hledá nakladatele, knihkupce a především čtenáře, kteří se nepotřebují „ubavit k smrti". Tato elegantně vyvedená a bohatě ilustrovaná kniha vychází u příležitosti padesátého výročí vydání prvního sešitu komiksového časopisu Čtyřlístek. V šesti rozsáhlých oddílech se čtenář stane svědkem vzniku i rozmachu „fenoménu Čtyřlístek". 26/1994 blok Neznámé texty, který obsahuje nebarevné faksimile sešitu-koláže s úryvkem ze strojopisného návrhu Jana Lopatky na vydání z roku 1969, dále dosud nezveřejněné prozaické a básnické texty z přelomu 50. a 60. let a básně z pozůstalosti. V č. K obdivovatelům spisovatele Jana Zahradníčka se v nové knize dostává svědectví o jeho víře ve smysl básnického poslání tváří v tvář nejtěžším zkouškám. Moravská zemská knihovna vydala nedávno objevený básnický sešit, který si vedl ve vězení. Literární historici jej téměř 60 let pokládali za ztracený....

INFORMACE

AUTOR
Jan Hanč
DIMENZE
11,27 MB
NÁZEV SOUBORU
Události: Faksimile kolážovaného sešitu.pdf

POPIS

Unikátní faksimile dopisu-koláže-úšklebku nejznámějšího „outsidera“ české literatury, který svým neokázalým pojetím tvorby velmi výrazně ovlivnil řadů autorů 2. poloviny 20. století. „Ilustrovaný sešit představuje v Hančově díle výjimku, která není dána jen výtvarně řešenou symbiózou psaného textu, výstřižků z tisku a osobních archiválií. S autorovými slovesnými pracemi ho spojuje obvyklý titul, první vypravěčská osoba, formát dopisu, jehož existence a potřeba je často v sešitových zápiscích tematizována, a rámcující pasáže, které imitují časopisecké editorialy. Avšak to, co u ostatních textů vyvolávalo dojem nemaskujícího se empirického autora, jako by stíralo „udělanost“ literárního textu a provokovalo čtenáře k názorové konfrontaci, je zde nahrazeno výbojnou stylizací mluvčího, který jednak očividně mystifi kuje a jednak váže čtenářovu pozornost jako pouťový vyvolavač nebo komik v kabaretu se svými přelévajícími se náměty: „Když jsem nastupoval prvé zaměstnání... Třeba se zajímáte spíše o cestování... Nastává chvíle, kdy se Vám musím představit také vizuelně... Víte, čím je radno si občas osvěžit mysl? Jednoduchými početními příklady... Velmi zábavné jsou i příhody historické... Nežli se pustíme do dalšího letu naším světem, měli bychom si zazpívat... Jestlipak máte také ráda zvířata?... Máte ráda memoáry?... Doufám, že čtete denní tisk... Napadá mne, jestli nezapomínáte na obranu... Tak jsem si myslel, že bychom si mohli třeba popovídat o filmu...“ Třebaže na některých fotografiích, k nimž text odkazuje, je skutečný Jan Hanč a řada motivů nebo názorů je podobných těm, které známe z rukopisných sešitů, zde je převažující stylizační polohou persifláž, rozrušující nejen iluzi totožnosti mezi skutečným, „fyzickým“ autorem a nositelem první gramatické osoby v textu, ale zesměšňující zejména představu disciplinovaného občana socialistického státu, jakým bylo Československo přelomu padesátých a šedesátých let. A byť se kvůli vynalézavé kombinaci obrazu a jeho popisky nabízejí tvarové paralely s Deníkem 1952 malíře Vladimíra Fuky či Pražským deníkem 1938–1965 fotografa Jana Lukase, svou záměrně přízemní veselostí a umíněně těkavou snahou zaujmout posluchače-čtenáře, resp. posluchačku-čtenářku, se Hanč přibližuje spíše tvorbě autorů kolem strojopisné edice Půlnoc z počátku padesátých let (E. Bondy, I. Vodseďálek, B. Hrabal), v níž se mísí stoická ironie s okouzlenou fascinací reáliemi komunistické propagandy.“ (Z doslovu Michaela Špirita)

Chcete si přečíst knihu?Události: Faksimile kolážovaného sešitu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Hanč. Číst Události: Faksimile kolážovaného sešitu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY