Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino

Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino - Petr Jandejsek | Replicamaglie.com

...ch současné světové teologie přibližuje ... Christologie z pomezí | Odborná literatúra a právnická ... ... ... Christologie z pomezí Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino - Petr Jandejsek . Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dup ... Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon ... ... . Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav ... Christologie z pomezí [Boundaries of Christology] Jandejsek, Petr. subjects: ... "Boundaries of Christology: Jacques Dupuis, Roger Haight and Jon Sobrino", is the original contribution of Czech theologian Petr Jandejsek, who describes the state of research in the selected a...

INFORMACE

AUTOR
Petr Jandejsek
DIMENZE
10,61 MB
NÁZEV SOUBORU
Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino.pdf

POPIS

Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. Přístupy k osobě Ježíše Krista, které publikace představuje, spojuje důsledné zohlednění zkušenosti teologa s kontextem, ve kterém svou teologii rozvíjí a v němž Krista poznává. S tím je spojeno odpovědně odvážné nové čtení církevního učení o Kristu. Spojení Dupuise, Haighta a Sobrina není nahodilé, neboť jde o jezuitské teology. Studie zkoumá, do jaké míry jsou společné rysy jejich teologického myšlení ovlivněny pokoncilní ignaciánskou spiritualitou, zkušeností s misijní prací a rovněž epochálním dílem jezuity Karla Rahnera. Všechny tři teology zároveň spojuje fakt, že jejich dílo bylo podrobeno šetření vatikánskou Kongregací pro nauku víry. Napětí mezi jejich teologickými přístupy a jistým pojetím církevní teologie, v publikaci spojované především s dílem Josepha Ratzingera, bývalého prefekta Kongregace a následně papeže Benedikta XVI., tvoří další osu publikace. Studie tak představuje spor o interpretaci druhého vatikánského koncilu a jeho odkazu pro (nejen) římskokatolickou teologii.

Chcete si přečíst knihu?Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Jandejsek. Číst Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY