30 let svobody / 30 Years of Freedom: Rozhovory o architektuře a společnosti / Interviews on Architecture and Society

30 let svobody / 30 Years of Freedom: Rozhovory o architektuře a společnosti / Interviews on Architecture and Society - Petr Volf (ed.) | Replicamaglie.com

...e punku ve VB na konci 70. let do struktur mainstreamové a komercionalizované kultury v rámci kapitalistického systému ... XLSX www.nkp.cz ... . ... The Czech aircraft industry has a long history of more than ... ), Quality assessment program for EuroFlow protocols: Summary results of four-year (2010-2013) quality assurance rounds. . Cytometry. Part A : The Journal of the International Society for Analytical Cytology, 2015, sv. 87(2), s. 146-156. ISSN 1552-4922. IF 2.928. [Článek v časopise] Mao, Zedong, 1893-1976Rozhovory o literatuře a uměn ... A 03 2015 by Benedikt Markel - Issuu ... . 87(2), s. 146-156. ISSN 1552-4922. IF 2.928. [Článek v časopise] Mao, Zedong, 1893-1976Rozhovory o literatuře a umění : projev ke spisovatelům/ Mao Ce-tung ; [úvod a poznámky napsal a z čínského originálu ... přeložil Zdeněk Hrdlička]. -- 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1950. However, a year before, on 30 September 1938 during a conference held in Munich, the Prime Minister of Great Britain Neville Chamberlain, Edouard Daladdier of France, the dictators Adolf Hitler of Germany and Italian "Duce" Benito Mussolini, signed the pact about annexing from a free state of Czechoslovakia the area of 29 000 km2 of the ... (Noiriel 2007b: 56-57) Ve 40. letech byly ve francouzské společnosti jasně vyrýsované dva protipóly oddělené hranicemi. V očı́ch dobových elit šlo předevšı́m o to, že na jedné straně se nacházely „kulturnı́ " vzdělané elity, tedy ti co ve skutečnosti šı́řily diskursy o rozdělenı́ společnosti. Lockner, Allyn O. (Allyn Olson), 1931- Steps to local government reform : a guide to tailoring local government reforms to fit regional governance communities in democracies / Allyn O. Lockner. -- Bloomington : iUniverse, 2013. -- 619 s. : tab. Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po...

INFORMACE

AUTOR
Petr Volf (ed.)
DIMENZE
8,15 MB
NÁZEV SOUBORU
30 let svobody / 30 Years of Freedom: Rozhovory o architektuře a společnosti / Interviews on Architecture and Society.pdf

POPIS

Kniha 30 let svobody vznikla u příležitosti výročí událostí, které započaly v listopadu 1989 studentskými demonstracemi a následně se staly zásadním mezníkem našich novodobých dějin. Do sametové revoluce se aktivně zapojili jak studenti Fakulty architektury ČVUT, tak přední čeští architekti. Průběh historického zlomu a jeho následný vliv na proměnu společnosti i samotné architektonické profese přibližují rozhovory se sedmi výraznými osobnostmi několika generací. Na otázky Jiřího Horského a Petra Volfa odpovídají Mirko Baum, Tomáš Hradečný, Ladislav Lábus, Miroslav Masák, Michaela Mrázová, Tomáš Šenberger a Zdeněk Zavřel. Publikace obsahuje také eseje od Oldřicha Ševčíka a Vladimíra Šlapety, v nichž se tito renomovaní autoři – každý ze svého úhlu pohledu – zamýšlejí nad odkazem Listopadu 89 pro současnost. The book 30 Years of Freedom commemorates the anniversary of the events that began in November 1989 with student protests and subsequently became a fundamental milestone in recent Czech history.In 1989, students of the Faculty of Architecture of CTU and prominent Czech architects alike took part in the Velvet Revolution. The course of this historic turning point and its subsequent influence on societal change, as well as on the profession of architecture as such are elaborated through interviews with seven distinctive personalities in the field and across several generations. For the book, Jiří Horský and Petr Volf spoke with Mirko Baum, Tomáš Hradečný, Ladislav Lábus, Miroslav Masák, Michaela Mrázová, Tomáš Šenberger and Zdeněk Zavřel. The publication also includes essays by Oldřich Ševčík and Vladimír Šlapeta, in which these renowned authors – each from his own perspective – meditate on the legacy of November 89 for the present and beyond.

Chcete si přečíst knihu?30 let svobody / 30 Years of Freedom: Rozhovory o architektuře a společnosti / Interviews on Architecture and Society ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Volf (ed.). Číst 30 let svobody / 30 Years of Freedom: Rozhovory o architektuře a společnosti / Interviews on Architecture and Society Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY