Komunikace v textu a s textem

Komunikace v textu a s textem - Alena Macurová | Replicamaglie.com

... a formy textu. Každý žák dostane všechny pracovní listy, nebo vyučující vybere vždy jeden list na každou hodinu a s tím ve třídě pracují ... PDF Komunikace V Kontextu Sociální Práce S Klienty Se ... ... . Pracovní listy určené k seznámení s textem Ústavy ČR. Pomůcky - k plnění úkolů je nutný text Ústavy ČR. VY_12_Inovace_Venuše.65: 6. Žák si zopakuje osoby a pojmy spojené s pravěkem v ČR. Pracovní list k procvičení práce s textem, zopakování důležitých pojmů z období pravěku. Nahrávka je k dispozici v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v oddělení stylistiky a lingvistiky textu. Nahrávka byla pořízena v letech ... Komunikace V Textu a S Textem ... . Nahrávka je k dispozici v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v oddělení stylistiky a lingvistiky textu. Nahrávka byla pořízena v letech 1990-1992 a jde o autentický záznam takzvané institucionální komunikace (rozhovoru jednotlivce s institucí), zde rozhovor paní ohlašující požár a hasiče na lince 150. Ale s jykýmkoli nastevím jsou problémy. Jedním nastavením něco, s jiným něco jiného. Například dva obrázky s textem do dvou odstavců se docela blbě dávají tak, aby byly obrázky v rovině a nerozhazovaly se, nebo při volbě toho volného obtékání (před/za textem) se ti povede obrázek dát "pixel, zlomek mm" za hranici ... Pátá část tutorialu pro grafiky Bastard.cz se zaměřuje na praci s textem, čili formátování textu, zarovnávání textu k objektu, zrcadlení textu nebo obrys textu. Na příkladu je ... Interview: mezi mluveným a psaným textem. Jana Hoffmannová [Články]-I. S jednotlivými textovými typy, komunikačními žánry jsou ve vědomí účastníků komunikace spojeny četné, postupně osvojované znalosti a zkušenosti; nejsou to jen soubory jazykových (a ev. i neverbálních) prostředků, ale i pravidla jejich užívání, realizační strategie, komunikační normy, ev ......

INFORMACE

AUTOR
Alena Macurová
DIMENZE
7,17 MB
NÁZEV SOUBORU
Komunikace v textu a s textem.pdf

POPIS

Publikace představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až 2014, zahrnuje všechny podstatné tematické oblasti, jimiž se Alena Macurová zabývala a zabývá. Kniha obsahuje důležité práce věnované problematice komunikace a subjektů v komunikaci, otázkám recepce a porozumění textu, postupům uplatňovaným při překladu či teorii stylu a vývoji jeho pojetí. Nově otištěny jsou rovněž objevné analýzy děl českých spisovatelů, mj. Boženy Němcové, Jana Nerudy, Vladislava Vančury nebo Eduarda Basse. Samostatný oddíl obsahuje vybrané práce o komunikaci neslyšících a o českém znakovém jazyce. Soubor doplňuje úvodní studie a úplná bibliografie autorčiných prací.

Chcete si přečíst knihu?Komunikace v textu a s textem ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alena Macurová. Číst Komunikace v textu a s textem Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY