Klíčové problémy současné slavistiky

Klíčové problémy současné slavistiky - Lenka Paučová (ed.), | Replicamaglie.com

... Slovanský ústav Akademie věd České republiky, v ... Problémy začínajících učitelů Problems of novice teachers ... . v. i. Valentinská 1 110 00 Praha 1 Vědecká konference a kulatý stůl PROMĚNY ČESKÉ SLAVISTIKY PO ROCE 1989 (u příležitosti 90. výročí zahájení činnosti Slovanského ústavu a 20. výročí jeho obnovení jako samostatné vědecké instituce v AV ČR) Problémy začínajících učitelů Problems of novice teachers ... Současné proměny učitelské profese, profesní standard a profesní kompetence í ð ... i o naprosto klíčové stadium, neboť v něm do ... Vizitka: Katedra slavistiky ... ... i o naprosto klíčové stadium, neboť v něm dochází k hledání a utváření identity učitele. Vývoj KURZ: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉ PRAXE, AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ NOVÉHO STAVEBNÍHO # - Nejlepší školení a kurzy - Kurz: Územní plánování problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního # - Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, vydavatelství PARTNER, Poniky SR, 2005. 187 s., ISBN 80-89183-15-8. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Galium, 2015. 508 s. ISBN 978-80-905336-5-3. Pospíšil, Ivo a kol. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 449-461, 13 s. ISBN 978-80-905336-7-7. Pospíšil, Ivo a kol. Přestože jsou do aukce vkládané velké naděje, může taky řadu věcí pokazit a ve výsledku zakonzervovat současný stav, se všemi jeho problémy. Soudě dle očekávání, měla by plánovaná tzv. aukce 5G vyřešit většinu problémů, které trápí české telekomunikace: snížit ... Bezpečnostní problémy veřejné Wi-Fi Naposledy upraveno: John Bennet, 05 dubna, 2019 Veřejná Wi-Fi je velice pohodlný způsob, jak se připojit k internetu bez využívání drahých mobilních dat. Dříve bylo obtížné tato připojení najít, dnes na ně ale narazíte na každém kroku. Rána poezie slovinského básníka Tomaže Šalamuna ve světle evropské neoavantgardy. Česká slavistika 2012 - 2013. Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky. Slavica Litteraria. 2012, 15, 2, Brno: FF, Masaryková univerzita, s. 177-183. Simbolizem v Župančičevi drami Noč na verne duše. Problémy současnosti: znečištění a vyčerpání půdy ... Od nepaměti byly půdní zdroje považovány za jedennejdůležitějších druhů bohatství. V současné době je však půdní pokrývá značnou zátěží. V následujících materiálech bude zvažován jeden z nejdůležitějších problémů naší doby: znečištění ......

INFORMACE

AUTOR
Lenka Paučová (ed.),
DIMENZE
6,27 MB
NÁZEV SOUBORU
Klíčové problémy současné slavistiky.pdf

POPIS

Publikace shrnuje studie, které se koncentrují na historickou slavistiku, dějiny slavistiky, stěžejní otázky slavistické lingvistiky, důležité okruhy kulturně vztahové, především však jde o koncepce, přístupy, postupy, metodologii a to, co je popsáno v titulu jako "klíčové problémy" tohoto širokého oboru, jež jsou pevným scelujícím ukotvením tohoto svazku. Současná slavistika se pěstuje skutečně v celém světě, přičemž se její těžiště přesouvá - ostatně jako takřka ve všem - do jiných center. O tom svědčí dvě práce čínských badatelek a jedna českého slavisty o česko-slovenských časopisech a spolkové činnosti a školství česko-slovenské komunity v Austrálii.

Chcete si přečíst knihu?Klíčové problémy současné slavistiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Paučová (ed.),. Číst Klíčové problémy současné slavistiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY