Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk

Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk - Marek Nekula, | Replicamaglie.com

... češtiny a čeština jako cizí jazyk V oblasti češtiny jako cizího jazyka sílí diskuse o tom, jak ve výuce, při koncipování učebních materiálů nebo hodnocení a testování zacházet s jednotlivými varietami češtiny, především spisovnou a obecnou češtinou, diskuse dobře známá z kontextu české jazykovědy a ... Čeština jako cizí jazyk na AKCENT College - Jana Blažejová ... ... ... Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, na doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Kniha: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk Autor: Marek Nekula ; Kateřina Šichová Sborník z pracovního setkání lingvistů zkoumajících variety češtiny a lektorů češtiny pro cizince (češtiny jako cizího jazyka), kteří se zaměřují na dospělé jinojazyčné ... Jako součást učitelské aprobace zvýš ... Co je to ČJ a ČDJ | Inkluzivní škola ... . Kniha: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk Autor: Marek Nekula ; Kateřina Šichová Sborník z pracovního setkání lingvistů zkoumajících variety češtiny a lektorů češtiny pro cizince (češtiny jako cizího jazyka), kteří se zaměřují na dospělé jinojazyčné ... Jako součást učitelské aprobace zvýší Čeština jako jazyk cizí možnosti uplatnění absolventa na trhu práce. Mimoto se absolvent může uplatnit i v jiných oblastech určených abolventům jazykovědné bohemistiky, v neposlední řadě jako badatel, jazykový expert, redaktor, korektor atd. MAREK NEKULA, ...

INFORMACE

AUTOR
Marek Nekula,
DIMENZE
12,64 MB
NÁZEV SOUBORU
Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk.pdf

POPIS

V oblasti češtiny jako cizího jazyka sílí diskuse o tom, jak ve výuce, při koncipování učebních materiálů nebo hodnocení a testování zacházet s jednotlivými varietami češtiny, především spisovnou a obecnou češtinou, diskuse dobře známá z kontextu české jazykovědy a české školy. V rámci výuky češtiny pro cizince je přitom třeba se vyrovnat také s tzv. žákovskou a výukovou varietou. Sborník do této diskuse přispívá studiemi vzešlými z pracovního setkání lingvistů a lektorů češtiny pro cizince, které v Řezně pořádalo centrum českých studií Bohemicum. Kniha je uvedena základním vymezením pojmů žákovské a výukové variety v širším kontextu vymezení variet, non/standardu, norem a úzu, které s ohledem na výuku češtiny jako cizího jazyka rámuje předkládaný sborník. První dva se věnují otázkám spisovnosti (standardu) z pohledu popisu české gramatiky, resp. praxe české školy. Navazujících osm příspěvků diskutuje obecný didaktický přístup k prezentaci spisovné češtiny a dalších variet v učebnicích češtiny pro cizince a na příkladu slovotvorby i specifické možnosti podání a procvičování dílčích oblastí jazyka ve výuce češtiny pro cizince. Diskutována je i otázka míšení variet a tzv. slovanské interkomprehenze při výuce češtiny zaměřené na mluvčí slovanských jazyků a slavisty, resp. otázka specifik rakouských variet němčiny a jejich relevance pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Obecnější platnost má řešení problému stanovování "správnosti“ určitých variant ve výuce, konkretizace variet češtiny v řeči cizinců nebo postavení variet v certifikovaných zkouškách češtiny. Publikace tak nabízí mnoho podnětů jak pro bohemisty, tak pro učitele češtiny jako cizího jazyka, examinátory a tvůrce učebnic češtiny pro cizince.

Chcete si přečíst knihu?Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Nekula,. Číst Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY