Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit

Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit - Jana Valdrová | Replicamaglie.com

...má mateřský jazyk zásadní vliv na vnímání světa ... Čeština je genderově nevyvážená. Je třeba ji revidovat ... ... . A je přesvědčena, že čeština staví ženy automaticky do podřadné pozice, čemuž se věnuje ve své knize Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Proto vyzývá jazykovědce k analýze češtiny z hlediska rovnosti pohlaví. Generický lék = lék odvozený z originálního léku, založený na stejné účinné látce ... Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky gen ... Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových ... ... ... Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit autor: Valdrová Jana Zaklínač III. Krev elfů Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit Autorka analyzuje označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru: táže se, do jaké míry si uvědomujeme vevázanost mluvního jednání do sociálního kontextu, jak se genderové normy a očekávání promítají do jazyka a jak je lze ... 344 Kč Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit - Valdrová Jana pouze translidem? Je rodově vyvážené vyjadřování v češtině možné a smysluplné? Do jaké míry jde o problém jazykového systému či úzu? Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit Autor: Jana Valdrová - Autorka analyzuje označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru: táže se, do jaké míry si uvědomujeme vevázanost mluvního jednání do sociálního kontextu, jak se ... Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit ... Lingvistika genderových a sexuálních identit se v české jazykovědě řadí k novějším oborům - na interdisciplinární výzkumy a účast české jazykovědné obce v nich čeká mnoho zajímavých témat s významným aplikačním potenciálem ... Na začátku prosince uvítáme ještě jednu knihu. Tentokrát knihu Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Vítání proběhne ... 3.12. od 17 hodin. Udělejte si místo ve svých diářích a dorazte za námi na Jilskou 1. Uživatelské hodnocení a recenze na Kniha Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit - Jana Valdrová. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru....

INFORMACE

AUTOR
Jana Valdrová
DIMENZE
9,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit.pdf

POPIS

Autorka analyzuje označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru: táže se, do jaké míry si uvědomujeme vevázanost mluvního jednání do sociálního kontextu, jak se genderové normy a očekávání promítají do jazyka a jak je lze prolomit. Chceme-li utvářet svůj mluvní projev svobodně a nenechat se manipulovat stereotypy a koncepty, je kritická reflexe jazykových normativů nezbytná. V rámci analýz řeší autorka následující otázky: Jak se v češtině označují ženy a jak to souvisí s jejich společenským statusem, s hierarchiemi pohlaví, sexuálním obtěžováním, domácím násilím? Jak v jazyce přežívají tzv. tradiční obrazy ženství? Jak se na jazykovém obrazu světa podílí zahrnování žen pod genericky míněné maskulinum a jak se to odráží na jazykové kreativitě mluvčích? Jak se projevuje konceptualizace genderu a v čí prospěch se koncepty uplatňují? Čím se vyznačuje patriarchalistická kolonizace jazyka a jazykové zpředmětňování žen? Kdo v češtině reguluje zacházení se jmény a příjmeními? Mají se přechylovat ženská příjmení? Jak se jména stávají stigmatem hierarchií a odlišnosti? Jsou rodově neutrální jména vyhrazena pouze translidem? Je rodově vyvážené vyjadřování v češtině možné a smysluplné? Do jaké míry jde o problém jazykového systému či úzu? Co a jak lze ve vyjadřovací praxi změnit? Jaké je místo lingvistiky genderu a sexuálních identit v české jazykovědě? Proč chybí dvě výzkumné generace, co zdržuje výzkum a jak lze tento stav řešit?

Chcete si přečíst knihu?Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Valdrová. Číst Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY