Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku - Jan Lhoták | Replicamaglie.com

...rchnostenského hospodaření českých královských měst v 18 ... Město Sušice a jeho poddaní by Jan Lhoták ... . století (sušický příklad). Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila. Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010). Vyd. 1. Brno: Statutární město Brno, 2014. 358 s. Brno v minulosti a dnes; supl. č. 20. ISBN 978-80-86736-37-2. Mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Biskupským úradom na Spišskej Kapitule a družobným mestom Głogów Małopolski je úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia... středověku a novověku. Vytyčené cíle jsou naplňovány ... Město Sušice a jeho poddaní - Jan Lhoták | KOSMAS.cz - vaše... ... ... středověku a novověku. Vytyčené cíle jsou naplňovány prostřednictvím rešerše písemných pra-. menů o hospodaření na brumovském panství společně s archeologickým vyhodnocením dosud. Relikty hrází zaniklých rybníků jsou v prostoru potoka Smolinka a jeho bezejmenného pří Poddaní směli kupovat pivo jen své vrchnosti (rozuměj pivo, které vyráběla jeho vrchnost). Hospodářskému podnikání se věnuje spíš jen vyšší šlechta (páni), rytíři nemají dostatek prostředků => slábne jejich hospodářský význam => je oslaben i jejich politický vliv. Ostrava-město Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Praha-východ Praha-západ Prachatice Prostějov Přerov Příbram Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou Semily Sokolov Strakonice Svitavy Šumperk Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč Uherské Hradiště Ústí nad Labem... REJCTX REJCTX 2 is a ZEE5 Original series starring Esha Gupta, Sumeer Vyas, Masi Wali and Anisha Victor. Just get some tissues, grab a huge bowl of popcorn and watch these funny, enlightening movies that will help you heal, streaming on ZEE5 for FREE....

INFORMACE

AUTOR
Jan Lhoták
DIMENZE
12,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku.pdf

POPIS

Rozsáhlá publikace je příspěvkem k problematice hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době, konkrétně k vzniku, rozsahu a významu jejich vrchnostenských aktivit. Tento fenomén je zasazen do obecného vývoje, ale především je zkoumán na příkladu konkrétního města – Sušice v jihozápadních Čechách. Růst sušického městského velkostatku začal s husitskými válkami a územního maxima dosáhl před rokem 1547, kdy Sušice ovládala 28 vsí, jejich dílů a dvorů o asi 225 usedlých. Následkem účasti na prvním stavovském odboji přišla konfiskacemi o téměř všechny své poddanské vesnice a jen pozvolna je získávala nazpět, takže do Bílé hory se město spokojovalo jen s pasivním hospodářským využitím, intenzivnější formy začalo zavádět až po třicetileté válce, kdy na sušickém panství postupně vyrostlo sedm poplužních dvorů a vrchnostenský pivovar. Připojená analýza dobového účetního materiálu názorně ukazuje, jak peněžní příjmy právě z těchto provozů zajišťovaly hospodářskou rovnováhu města. O to hůře měšťané přijímali reformy Josefa II., které vrchnostenskou půdu rozdělily poddaným. Ti se bránili převodu svých povinností z hotových peněz na odvody obilí, čímž docházelo mezi nimi a sušickou městskou vrchností k dlouholetému sporu. Kniha je doprovozena tabulkovými i textovými přílohami, barevnou obrazovou přílohou a důkladnými rejstříky. Vychází ve spolupráci s městem Sušice a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Chcete si přečíst knihu?Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Lhoták. Číst Město Sušice a jeho poddaní: K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY