Pohledávka

Pohledávka - John Grisham | Replicamaglie.com

...existující zástavy, je třeba vyhovět kritériu dostatečně určitého vymezení zástavy v zástavní smlouvě, kterou stanoví ust ... Odpis nedobytné pohledávky - Portál POHODA ... . § 1312 odst. 2 NObčZ. Dle citovaného ustanovení je třeba vymezit zástavu "[…]tak, aby ji ... Online kalkulačka vypočítá srážky ze mzdy při exekuci. Na webu naleznete také stručné praktické informace týkající se exekuce ze mzdy. Translation for 'pohledávka' in the free Czech-English dictionary and many other English translations. čeština: ·nárok subjektu — věřitele na to, aby mu dlužník uhradil dluh resp. poskytl odpovídající plnění··nárok na uh ... pohledávka - English translation - bab.la Czech-English ... ... . čeština: ·nárok subjektu — věřitele na to, aby mu dlužník uhradil dluh resp. poskytl odpovídající plnění··nárok na uhrazení dluhu angličtina: claim francouzština: créance ž němčina: Forderung ž polština: należność ž slovenština: pohľadávka ž Pokud je pohledávka za tímto tuzemským dlužníkem evidována v cizí měně, pak se z ní přihlášením do insolvenčního řízení stává korunová pohledávka a je nutno ji „vrátit" do českých korun kurzem k datu její splatnosti. Toto ustanovení vyplývá z insolvenčního zákona, který pro budoucí potenciální ... Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad: 378 / 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648: Úhrada příspěvku poskytovaný zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst - VÚD VÚD ... a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a ... 'pohledávka' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny ... 'pohledávka' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky Pohledávka 100 = 256 (MD) / 311 (D) Výnos ze směnky 30 = 256 (MD) / 662 (D) Proplacení směnky odběratelem 130 = 221 (MD) / 256 (D) Postoupení směnky Eskont (postoupení) směnky se provádí v případech, kdy majitel směnky potřebuje získat peněžní prostředky dříve, než je datum splatnosti směnky. Jedná se vlastně o prodej ... The English for pohledávka is claim. Find more Czech words at wordhippo.com! Naturální obligace je taková obligace, která sice jako dlužníkův tzv. naturální dluh právně existuje, ale jejíž splnění si věřitel nemůže u soudu nebo jiného autoritativního orgánu vymoci. Z jeho strany jde totiž o pouhé tzv. naturální právo, jemuž chybí vynutitelný nárok.. Obligace se stává naturální již při svém vzniku, zejména v případě soukromých ... insolvenční zákon. je pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka; za podřízenou pohledávku se považuje také pohled...

INFORMACE

AUTOR
John Grisham
DIMENZE
6,65 MB
NÁZEV SOUBORU
Pohledávka.pdf

POPIS

Mark, Todd, Gordy a Zola začali studovat práva, aby změnili svět a udělali z něj lepší místo k životu. Zadluží se a nastoupí na tříletou soukromou školu. V posledním semestru si však postupně uvědomí, že něco je špatně – málokdo z absolventů tohoto ústavu složí advokátské zkoušky, natož aby si našel práci v oboru. A člověk, jemuž škola patří, náhodou vlastní i banku specializující se na studentské půjčky. Stali se obětí podvodu a ne všichni se s tím dokážou vyrovnat. Tragická událost přiměje trojici z nich zosnovat plán, jak se z téhle pasti dostat. Aby ho mohli uskutečnit, budou muset ze školy odejít. A pustit se do souboje Davida s Goliášem.

Chcete si přečíst knihu?Pohledávka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor John Grisham. Číst Pohledávka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY