Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace

Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace - Tomáš Petráček | Replicamaglie.com

......

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Petráček
DIMENZE
8,94 MB
NÁZEV SOUBORU
Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace.pdf

POPIS

Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace zveřejněním 95 Lutherových tezí představuje příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti? Autor knihy, církevní a sociální historik, na základě svého studia vyjadřuje přesvědčení, že právě ve vývoji 16. století lze hledat kořeny současné krize nejen tradičních křesťanských církví, ale rovněž celé západní civilizace.

Chcete si přečíst knihu?Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Petráček. Číst Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY