Proti tyranům

Proti tyranům - Jan Jesenský, | Replicamaglie.com

...Byronská povídka - je veršovaný lyricko-epický útvar ... Ján Jesenský - Wikipedie ... . Děj má prvky lyriky, reflexe, popisu. Přírodní scenérie, tajuplné prostředí. Nejsilnější zbraň proti tyranům? Lechtání! Tento zákeřný manévr někdy použil každý, kdo vyrůstal se sourozenci nebo se občas rád dětinsky poškádlí s partnerem. Jednoduchým pohybem dostanete toho druhého na lopatky- a ještě se u toho směje. Co ale o tomhle jevu víte? Liga na ochranu zvířat ČR ... Blesk tlapky bojují proti tyranům zvířat a usilují o změnu ... ... . Co ale o tomhle jevu víte? Liga na ochranu zvířat ČR je spolek, jehož motivací je aktivní působení pro nastolení kulturního a humánního vztahu k živé přírodě, ke všem živočišným druhům v souladu se Všeobecnou deklarací práv zvířete, ostatních smluv a dohod v zájmu ochrany zvířat. Byl to boj svobodomyslných jednotlivců proti tyranům a těm, kteří snili o likvidaci jednotlivce ve jménu celku. Byl to boj proti různým císařům, králům a poté oligarchům, politikům a státním úředníkům, kteří by nejraději zlikvidovali svobodného kreativního ducha Evropy, aby mohli vybudovat jednotnou socialisticko ......

INFORMACE

AUTOR
Jan Jesenský,
DIMENZE
12,92 MB
NÁZEV SOUBORU
Proti tyranům.pdf

POPIS

Kniha přináší politicko-filozofický spis Jana Jesenského (1566–1621) Pro vindiciis contra tyrannos oratio (Řeč ve prospěch nároku na odpor proti tyranům) z roku 1620 ve dvojjazyčném latinsko-českém čtenářském vydání pod zkráceným názvem Proti tyranům. Jesenský, který jako rektor pražské univerzity náležel k čelným představitelům povstání českých stavů proti králi Ferdinandovi II., zamýšlel v tomto textu poskytnout vzbouřeným stavům ucelenou ideovou základnu a ospravedlnit jejich postup před zahraniční veřejností. Spis, který byl po porážce povstání zapomenut, dokresluje východiska a pozadí událostí, jež stály na počátku třicetileté války, a má význam také pro poznání dobového evropského myšlení, protože dokládá reflexi názorů kalvínských teoretiků odporu v českých zemích. Přeložila, k vydání připravila a úvodní studii napsala Kateřina Šolcová

Chcete si přečíst knihu?Proti tyranům ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Jesenský,. Číst Proti tyranům Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY