Metodik prevence a jeho role na základní škole

Metodik prevence a jeho role na základní škole - Miroslav Procházka | Replicamaglie.com

...ýmem dokument s názvem „Plán preventivní strategie" pro daný školní rok a zároveň koordinuje jeho realizaci ... Základní škola Fryšták - Metodik prevence ... . Součástí prevence jsou metody výuky: otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči. Školní metodik prevence: Mgr. Hana Krajčová ... Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování ... Můžeš napsat i do schránky důvěry ve škole, zavolat na • zlínskou Linku důvěry SOS - telefon 577 431 3 ... Kniha Metodik prevence a jeho role na základní škole ... ... ... Můžeš napsat i do schránky důvěry ve škole, zavolat na • zlínskou Linku důvěry SOS - telefon 577 431 333 (zdarma) Metodik prevence a jeho role na základní škole. Miroslav Procházka. Externí sklad. ... Metodik prevence a jeho role na základní škole; Obchodní podmínky Náš magazín o knihách [email protected] Doprava Kontakt 602 323 181. Moje knihovna ... ← Zpět na první stránku 30. Metodik prevence Téma: Systémová podpora. Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP, viz níže). Náplň práce školního metodika prevence: Metodik prevence vykonává metodickou a koordinační činnost. Vypracovává a koordinuje školní preventivní program, jeho provádění ve škole. Podle aktuálních potřeb program upravuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost. Metodik prevence a jeho role na základní škole Procházka Miroslav. Jak vypadá třídní kolektiv v současné škole a jak se se změnami ve společnosti vypořádat v praxi? Jaká je při tom role školního metodika prevence? Jaké možnosti v praxi vůbec má? To jsou jen některé z otázek, na které tato publikace odpovídá. ... Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole Lucie Blaštíková, Helena Grecmanová, Zdenka Nováková, Tereza Raszková, Jitka Skopalová, Jan Zelinka. The monograph is published as an output of the project Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. (ředitel) v rámci školy nebo školského zařízení pověří vhodného pracovníka školy nebo školského zařízení funkcí "školního metodika prevence", jeho činnost ohodnocuje formou osobního příplatku, popř. zvýšeného osobního příplatku a vytváří pro ni ve škole nebo školském zařízení odpovídající podmínky Metodik prevence a jeho odborná působnost na škole pracuje podle vyhlášky č.72/2005 Sb. v platném znění a jejích příloh vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující...

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Procházka
DIMENZE
6,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Metodik prevence a jeho role na základní škole.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Metodik prevence a jeho role na základní škole ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Procházka. Číst Metodik prevence a jeho role na základní škole Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY