Historie–Otázky-Problémy 2/2019

Historie–Otázky-Problémy 2/2019 - - | Replicamaglie.com

...eitschrift für Hautkrankheiten (continued as ... Publikačná činnosť členov katedry ... ... In: HOP/Historie-Otázky-Problémy. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 183-196 ADF Slovensko-poľské vzťahy v stredoeurópskych súradniciach (predstavy a koncepty slovenských polonofilov medzivojnového obdobia / Anna Bocková Zdichynec, Jan, Dvě aktuální konference o dějinách církevních řádů v době předmoderní, Historie - Otázky - Problémy 11, 2019, s. 236-241 Článek (Scopus) Adamczak, Marcin, ... historické podobory | KOSMAS.cz - vaše internetové ... ... . 236-241 Článek (Scopus) Adamczak, Marcin, „Hard power and film distribution: transformation of distribution practices in Poland in the era of digital revolution", Studies in Eastern European ... Historie Otázky Problémy 11 1/2019. Běžně 260 Kč 234 Kč . Skladem. Do košíku . Info o knize Přidat do košíku . Botanický ústav AV ČR. Botanika 2/2019. Resumé: Příspěvek se věnuje problematice antikvové sazby a tisku českojazyčného textu učebnic v ob-dobí před a po vyhlášení tereziánských školních reforem v roce 1774. Sledovány jsou především slabikáře a čítanky určené pro výuku na tehdejších elementárních školách. Jejich starší edice jsou popsány souhrnně, vydání po roce 1774 jsou analyzována ... A magyarországi török várháborúk nemzetközi háttere, 1547-1556 [The international background of the Ottoman war in Hungary, 1547-1556] VILÁGTÖRTÉNET (2019) 2:253-293. Štúdium na Filozofickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Uni 2/2019. Blesková výuka Barvy a tvary. ... Historie-Otázky-Problémy 2/2010: Jinakost našich společných dějin. Lovci menhirů: Příběh o lidech a kamenech pod kounovským Špičákem. Princezna a piráti: SPQR IX. Frankův kouzelný fotbal 5: Frankie a rytíři. Történelemtanítás = History : Online Történelemdidaktikai Folyóirat. = History online, évf. 54 Új folyam 10, sz. 2 (2019), p. 1-11. ISSN 1218-5833. ADE 016 VAJDA, Barnabás. Hogyan változott az Osztrák-Magyar Monarchia képe a (cseh)szlovák történelemtankönyvekben és iskolai atlaszokban az elmúlt ötven évben?....

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
11,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie–Otázky-Problémy 2/2019.pdf

POPIS

Téma čísla: "Totenkultur": Umrlci a oživené hroby..Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi spojených pedagogických aktivit jejich členů. Časopis se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Uveřejňuje nejen studie učitelů, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Studie Slavnostní vjezdy českých králů do Horní Lužice ve 14. a 15. století (Lenka Bobková) Zur (Re-)Präsentation der böhmischen Könige in der sakralen Kunst und Architektur in den Lausitzen (Marius Winzeler) Úloha vedlejších zemí v chápání české státnosti v pozdním středověku (Matouš Vanča) XV-wieczni królowie Czech w relacjach kronikarzy śląskich klasztorów kanoników regularnych oraz klasztoru kłodzkiego (Antoni Barciak) Luksemburgowie na Śląsku w ocenie polskich historyków (Wojciech Iwańczak) Dux ambulans: Princ Zikmund Jagellonský a modality prezentace osobní i dynastické autority ve Slezsku a Lužicích konce středověku a počátku raného novověku (Petr Kozák) „…aby národové naši ještě toho dočěkali, abychom Čechové, Moravané a Slezáci byli…”. Elity polityczne Królestwa Czeskiego wobec Śląska i Ślązaków w pierwszej połowie XVI wieku (Bogusław Czechowicz) Powstawanie królewskiej administracji na Górnym Śląsku w XVI i XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem księstwa cieszyńskiego) (Wacław Gojniczek) Instrukce pro hornolužické zeměpanské úředníky v 16. století (Tomáš Velička) Slavnostní vjezd Matyáše Habsburského do Budyšína roku 1611 (Mlada Holá) Fryderyk I wobec Śląska — Śląsk wobec Fryderyka I: między prezentacją oczekiwań a realizowaną polityką (Gabriela Wąs) Odraz přítomnosti a působení českých panovníků v Lužicích a Slezsku v letákové publicistice 16. a 17. století (Jana Hubková)

Chcete si přečíst knihu?Historie–Otázky-Problémy 2/2019 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie–Otázky-Problémy 2/2019 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY